Subsidie

SIR 2024

SIR-subsidie voor innovatieve bedrijven.

Metropoolregio Eindhoven adviseert bij aanvragen voor de SIR-regeling 2024

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven in deze uitdagende tijden van toenemende personeelstekorten en grondstofprijzen te ondersteunen, heeft de Provincie Noord-Brabant de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Op 1 februari 2024 gaat de regeling voor de derde keer open. Op 1 oktober 2024 sluit de regeling.

Voor wie en waarvoor?

Deze Stimulering van Innovatie in de Regio-regeling moet de drempel om te innoveren verlagen en is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups in een groot aantal economische sectoren in de regio Zuidoost-Brabant.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovatie-initiatieven van zowel gevestigde mbk-ondernemers als innovatieve startups in de vroegste fase van de ontwikkeling. Op deze manier biedt de SIR juist deze ondernemingen nieuwe perspectieven.

Bedragen

Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 45.000. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van € 15.000.

Wil je subsidie aanvragen?

Per 1 februari 2024 opent het loket weer. Voor meer informatie of het bespreken van een projectvoorstel neem je contact op met Bas Luijten. Meer informatie is te vinden op: Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022 - Provincie Noord-Brabant

Contact:

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required