Viaduct handen header

Informatie conceptbegroting MRE 2025

Op woensdag 15 mei 2024 is een regionale raadsbijeenkomst over de zienswijzen op de conceptbegrotingen van MRE, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en GGD. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben we voor gemeenteraadsleden alle informatie over de conceptbegroting van de MRE bij elkaar gezet.

Over deze informatie kunnen gemeenteraadsleden tot uiterlijk 6 mei a.s. schriftelijk technische vragen stellen. De antwoorden hierop worden tijdens de bijeenkomst op 15 mei gegeven. Vervolgens is ruimte voor een oordeelsvormend gesprek tussen raadsleden uit de regio over keuzes, uitdagingen en maatschappelijke afwegingen die spelen binnen de beleidsvelden van de regelingen.

Informatie over de conceptbegroting MRE 2025


Aanvullende informatie:


Vragen vooraf

Gemeenteraadsleden kunnen ter voorbereiding op de bijeenkomst technische vragen over de MRE Begroting 2025 schriftelijk toesturen aan Sietske van der Velden: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl Deadline is 6 mei a.s. Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst op de 15e beantwoord.

Introductie MRE

Voor algemene informatie over wat de MRE is en de inhoud van de regionale programma's, bekijk onderstaande video: