Header omgevingsagenda

Informatiebijeenkomst over Project Beethoven nu terug te kijken

Op 28 maart kwam het goede nieuws naar buiten over de resultaten van Project Beethoven. Het Rijk, provincie en de regio investeren tot 2030 € 2,51 miljard euro in publieke voorzieningen in Brainport Eindhoven en omgeving en in een landelijk talentplan. Een convenant tussen verschillende ministeries, de provincie Noord-Brabant en de Brainportregio legt hier de basis voor. Hierin staan afspraken over woningbouw, mobiliteit, talentontwikkeling en het aanpakken van de druk op het stroomnet.

Om de college- en raadsleden van de 21 regiogemeenten hierover te informeren, organiseerden wij op 3 april 2024 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst begon met een presentatie door Jeroen Dijsselbloem ( burgemeester van Eindhoven en voorzitter MRE), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Stijn Steenbakkers (voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie MRE) en Giovanni Wouters (secretaris-directeur van de MRE). Ook was er veel ruimte voor het stellen van vragen door aanwezigen.

Deze bijeenkomst is nu integraal terug te kijken.