Actueel

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 / 2022

Regionale Steun voor MKB-ers bij digitalisering en dataficering

NB!
Deze regeling is ten einde. De fondsen zijn uitgedeeld. Als u een verzoek had ingediend en dat verzoek was gehonoreerd, kunt u nog wel een Verzoek tot vaststelling indienen. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Klik hier om een vaststellingsverzoek in te dienen na afronding. (link naar digitaal formulier)

Nieuwe Adviesregeling Digitalisering MKB

Als steun in de rug in deze uitdagende tijden bieden de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven u een voucher aan van maximaal € 1.000. Hiermee kunt u advies inwinnen voor uw bedrijf op het gebied van dataficering en digitalisering bij een expert. Deze kan u inzicht geven in welke processen en handelingen u kunt digitaliseren, of en zoja hoe u uw bedrijfsdata kunt inzetten voor ontwikkeling en wat daar voor nodig is. Belangrijkste voorwaarden zijn, dat u in deze regio gevestigd bent en zelf minimaal hetzelfde bedrag hierbij inlegt.

Op 1 april 2021 opent de Metropoolregio Eindhoven een Adviesregeling Digitalisering MKB. Deze regeling is onderdeel van de Corona Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. De regeling heeft een tijdelijk karakter en kent een beperkt budget. Zodra het budgetplafond (vooralsnog € 150.000, maar mogelijk in een tweede fase nog te verhogen met nogmaals € 150.000) is bereikt, zal de regeling worden gesloten. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De regeling voorziet in een éénmalige bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor het inwinnen van digitaliseringsadvies voor kleinschalige MKB-bedrijven, met een absoluut maximum van € 1.000. De advisering moet zijn gericht op het bevorderen van digitalisering binnen MKB bedrijven.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De Adviesregeling Digitalisering MKB voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur. Als voorwaarde geldt onder meer dat je ondernemer bent met minder dan 100 medewerkers, gevestigd in de regio Eindhoven en dat je een nieuwe activiteiten wilt ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Hiervan is enkel sprake wanneer het project zich richt op één of meerdere van de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data;
  • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data;
  • Data sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten;
  • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

Lees hieronder bij Download de hele adviesregeling digitalisering MKB 2021.

Hoe vraagt u financiering aan?

Voldoet het project aan de voorwaarden, stuur dan door middel van het aanvraagformulier uw verzoek in, vergezeld van een nog niet getekende offerte voor het digitaliseringsadvies. Er wordt een voorlopig besluit op de aanvraag genomen met voorwaarden. U voert het project uit en na afloop wordt na toetsing aan de voorwaarden, het definitieve subsidiebedrag afgerekend.

Formulieren

Klik hier om een vaststellingsverzoek in te dienen na afronding. (link naar digitaal formulier)

Wilt u meer informatie?

Jan Monen
Jan Monen
Financiële ondersteuning investeringsfondsen 040 259 45 65 email hidden; JavaScript is required
Maikel Denissen
Maikel Denissen
Procesmanager Economie 040 2594598 email hidden; JavaScript is required