Nieuwsarchief

Masterclass 2022

In 2021 organiseerde Team MRE een serie Masterclasses over de grote vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio. En in 2022 gaan we verder met het organiseren van masterclasses.

Tijdens de masterclasses vertellen externe deskundigen over hun visie op het onderwerp, wat de opgave is maar ook wat de kansen zijn voor ons de gemeenten, en onze regio. Er wordt informatie gegeven maar zeker ook een handelingsperspectief geschetst voor gemeenten. Samen leren we meer over de opgave en als we willen, kunnen we ermee aan de slag, samen op regionaal niveau maar ook op lokaal niveau. Samen kunnen we de kansen pakken!

In 2021 organiseerden we masterclasses over de regio als samenhangend systeem, mobiliteit, klimaatadaptatie, brede welvaart, relatie land-stad en economische ecosystemen. Bekijk deze op een aparte pagina op onze website.

Masterclass 1: Regionale samenwerking

De eerste masterclass van 2022 gaat over Samenwerken. Prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen vertelt in deze masterclass over samenwerken tussen gemeenten. Zoals hij het zelf zegt, is het geen commercial voor regionale samenwerking.

In deze masterclass vertelt hij over de bestuurlijke regionale ecosystemen en de democratische verankering. Hij legt uit hoe dat soort systemen werken en hoe raadsleden er grip op kunnen krijgen. Ook de valkuilen worden benoemd en hoe die te lijf te gaan met hele praktische tips. Hij roept raadsleden op om zich te verdiepen in de regio:

"Gemeenteraadsleden zijn gekozen door de inwoners van de eigen gemeente. En de regio voelt soms als ver van m’n bed. Maar inwoners gebruiken de hele regio om te wonen, werken, recreëren, winkelen etc. Inwoners zijn voor hun welvaart en welzijn ook afhankelijk van de omringende gemeenten. Dus het is goed om als raadslid ook van de regio te zijn, dat is het beste voor de mensen die op je gestemd hebben."

Bekijk deze masterclass:

Masterclass 2: “Mobiliteitstransitie - En nu samen aan de slag!”.

Om de enorme groei van de verkeersdruk in de regio te beperken, zet de regio Zuidoost-Brabant in op het versnellen van de mobiliteitstransitie. Een mobiliteitstransitie houdt in dat er een verschuiving plaatst vindt vanuit autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit. Zonder mobiliteitstransitie legt de mobiliteitsgroei een te grote claim op de ruimte (infrastructuur en parkeren) en op de leefbaarheid van de steden (congestie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit). Het is nu al druk op de weg, en de komende jaren wordt het gezien de economische groei in deze regio en de geplande woningbouw alleen maar nog drukker.

Er gebeurt dus al veel, en er werken veel organisaties en overheden samen aan de opgave. Soms is het wel gewikkeld, daarom organiseren we deze masterclass zodat uw snel goed op te hoogte bent over deze belangrijke opgave. Hoe we deze opgave aanpakken en hoe uw gemeente bij kan dragen aan het realiseren van de eerste stappen in de mobiliteitstransitie. De Masterclass is gegeven door Stephan Suiker (projectmanager deelopgave A2 Randweg Eindhoven voor SmartwayZ.NL), Mathijs Kuijken (voorzitter poho mobiliteit en deelnemer programmaraad SmartwayZ.NL en het bestuurlijk overleg versnellingsopgave) en Jeroen Rooijakkers (wethouder mobiliteit gemeente Veldhoven). Deze masterclass is terug te kijken op Youtube.

Ook interessant: digitale sessie over versnellingsopgave

Op 20 juli was een digitale bijpraatbijeenkomst over de versnellingsopgave met Elly Blanksma, Stijn Steenbakkers, Marinus Biemans en Paul van Nunen van Brainport Eindhoven. De voorziene (demografische) groei is van 795.000 nu naar 900.000 inwoners in de regio. Dit mede door de sterke economie (universiteit, internationale bedrijven, campussen enz). Die groei betekent dat er ook meer woningen en voorzieningen nodig zijn, dat er aandacht voor de bereikbaarheid moet zijn. We willen dat het fijn wonen, werken én recreëren is voor alle inwoners in de regio. De groei moet in balans gebeuren, een brede welvaart voor iedereen. Deze sessie is nu terug te kijken op Youtube.