Subsidie

Adviesregeling SAR

Sinds 2013 is de Adviesregeling (SAR) van kracht. Deze regeling is bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het individuele MKB met een meerwaarde voor de regio te stimuleren. SAR is een subsidieregeling die bijdraagt in de kosten voor een extern adviseur.

De advisering in een SAR-project is gericht op het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur. Als voorwaarde geldt onder meer dat je ondernemer bent, gevestigd in de regio Eindhoven en dat je een nieuwe economische activiteit wilt ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

Hoe vraag ik de financiering aan?

Voldoet het project aan de voorwaarden, stuur dan door middel van het aanvraagformulier, je verzoek in. Er wordt een voorlopig besluit op de aanvraag genomen met voorwaarden. Je voert het project uit en na afloop wordt na toetsing aan de voorwaarden het definitieve subsidiebedrag afgerekend.

De stappen zijn als volgt:

  1. Bepaal of je tot de doelgroep behoort. Twijfels? Neem dan gerust contact op.
  2. Download hieronder de volledige officiële tekst van de SAR en een aanvraagformulier.
  3. Stuur de volledig en juist ingevulde aanvraag op met bijbehorende stukken en voorzien van handtekening.
  4. Je krijgt een bericht van ontvangst en mededelingen over de verdere procedure. De aanvraag wordt voor advies doorgezonden naar onze extern adviseur.
  5. Wij besluiten normaal gesproken binnen twaalf weken na de dag van ontvangst over je aanvraag.


Contactpersoon

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager 0402594596 b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl