Adviesregeling SAR

Met ingang van 2013  is de Adviesregeling (SAR) van kracht. Deze regeling is met name bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het individuele MKB met een meerwaarde voor de regio te stimuleren. SAR is een subsidieregeling. In 2017 kunnen voor deze regeling weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

 

Wanneer kom ik in aanmerking?

De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. Als voorwaarde geldt onder andere dat je ondernemer bent, gevestigd in de regio Eindhoven en dat je een nieuwe economische activiteit wilt ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Hoe vraag ik de financiering aan?

Voldoet het project aan de voorwaarden, stuur dan door middel van het  aanvraagformulier, je verzoek in. Er wordt een voorlopig besluit op de aanvraag genomen met voorwaarden. Je voert het project uit en na afloop wordt na toetsing aan de voorwaarden het definitieve subsidiebedrag afgerekend.

 

De stappen zijn als volgt:

  1. Bepaal of je tot de doelgroep behoort. Twijfels? Neem dan gerust contact op.
  2. Download hieronder de volledige officiële tekst van de SAR en een aanvraagformulier.
  3. Stuur de volledig en juist ingevulde aanvraag op met bijbehorende stukken en voorzien van handtekening.
  4. Je krijgt een bericht van ontvangst en mededelingen over de verdere procedure. De aanvraag wordt voor advies doorgezonden naar onze extern adviseur.
  5. Wij besluiten normaal gesproken binnen twaalf weken na de dag van ontvangst over je aanvraag.

 

SIR BeËindigd

Tot voor kort voerden wij ook de Investeringsregeling SIR uit. Vanaf februari 2018 is deze regeling beëindigd. Lopende projecten worden conform de voorwaarden uit de beschikking afgewikkeld. Relevante formulieren zijn hieronder nog te downloaden.

 

Downloads

 

Contactpersoon

Maikel 300 x 450 Maikel Denissen
Netwerkregisseur investeringsfondsen 040 2594 598 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn