Transitie

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS): consultatie BOS 2.0 binnenkort van start

Met de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ging de rem op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Provincie Noord-Brabant heeft daarop samen met allerlei betrokkenen de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) uitgewerkt: Infographic BOS (1).pdf. Doel: Brabant open houden.

Sinds het opstellen van de BOS 1.0 is er veel gebeurd, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het NPLG, BPLG en de Porthos-uitspraak. Daarom wordt de BOS 1.0 doorontwikkeld naar een BOS 2.0, waarin de laatste ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden verwerkt. Er is inmiddels een concept-BOS 2.0. GS zullen dit concept naar verwachting op 23 april a.s. behandelen en vrijgegeven voor consultatie.

Regionale inzet: Vanuit de Metropoolregio Eindhoven nemen ambtelijk Johan van Diepen (Gemert-Bakel), Henri van der Velden (Eindhoven) en Wendela de Ridder (Team MRE) deel aan het Brabants Platform Stikstof. Zij gaan een concept-reactie formuleren op het concept-BOS 2.0. Deze zal behandeld worden in het ambtelijk overleg Landelijk Gebied (AO) van 13 mei en het portefeuillehoudersoverleg (poho) Landelijk Gebied van 22 mei.

Bestuurlijk neemt Fons d’Haens deel aan de Brabantbrede Tafel Stikstof. Hij zal in het eerstvolgende bestuurlijke overleg op 16 mei de eerste reactie van onze regio op het concept-BOS 2.0 geven.

Meer informatie over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof, vragen over projecten of mogelijkheden voor agrarisch ondernemers vindt u op: Home | Aanpak Stikstof Brabant en Home | AERIUS (aeriusproducten.nl).