Transitie

Water en Bodem (WEB) bijeenkomst

Op 30 mei, van 13.00 tot 14.30 uur, organiseert het gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond (ook wel bekend als WEB) een digitale bijeenkomst. Gemeenten zijn regisseur voor de fysieke leefomgeving en dat geldt ook voor de ondergrondse ruimte: de bodem. De gemeente bepaalt meer dan ooit hoe de bodem wordt gebruikt en hoe de bodemkwaliteit (chemisch, fysisch en ecologisch) wordt beheerd. De Omgevingswet heeft deze taak extra benadrukt. Niet iedere gemeente heeft bodemexpertise in huis. Daarnaast krijgt het WEB signalen van gemeenten die het lastig vinden om hun bodemwensen te vertalen naar regels in het omgevingsplan, geen zicht hebben op het overgangsrecht van de oude Wet bodembescherming of andere vragen hebben.

De digitale bijeenkomst wordt georganiseerd door het WEB, een netwerk van circa 200 bodemprofessionals werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten. Binnen het netwerk worden praktijkervaringen gedeeld en worden adviezen aan de VNG opgesteld. Om de kennis en expertise van het WEB ook verder te brengen naar kleine en middelgrote gemeenten die (nog) geen lid zijn, stelt de organisatie deze bijeenkomst open. Aanmelden niet nodig, deelname aan de bijeenkomst kan direct via deze link. Voor vragen graag contact opnemen met Marco Vergeer (marco.vergeer@rhdhv.com).