Subsidie

Tender april 2022

11 Projecten ontvangen een subsidie van het Stimuleringsfonds.

In de april tender van het Stimuleringsfonds werden 18 projecten ingediend. 1 project werd niet ontvankelijk verklaard en 6 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 11 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op (Duurzame) energie, Fotonica, High Tech, Kunstmatige Intelligentie, Life Sciences & Health, Overig, Overige High Tech en Productietechnologie. De projecten worden uitgevoerd in de gemeenten Bergeijk, Eindhoven, Helmond, Leende, Someren, Valkenswaard, Eersel en Waalre.

Gezamenlijk ontvangen de 11 projecten een bijdrage van € 530.750,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 1.231.435,--. Daarmee bereiken we een multiplier van 2,32.

Overzicht van de tender

Projectnaam

Toegekende bijdrage

Totale investering

Aard van het project

Ontwikkeling verlengde regeneratieve stent & ballon katheter

€ 50.000

€ 110.000

Life Sciences & Health

Monitoring en optimalisatie platform voor collectieve warmte en koude systemen

€ 50.000

€ 161.000

(Duurzame) Energie

CLEAN

€ 50.000

€ 109.815

Overige High Tech
Intelligent Fermentation Probing

€ 50.000

€ 100.100

Overige High Tech
Project perfect pitch, duurzaam datagestuurd sportveldbeheer

€ 50.000

€ 118.420

Overig
R2Coat

€ 41.500

€ 83.000

Overige High Tech
The Next STEP

€ 39.250

€ 78.500

Overige High Tech
innocyte

€ 50.000

€ 120.000

Life Sciences & Health
Ontwikkeling loopwerk, chassis en conventionele werktuigkoppeling voor een Wetlandtractor

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech
Multibrush finish machine met automatische hoogte-instelling en slijtage detectie

€ 50.000

€ 147.500

Productietechnologie
Pocketfarm

€ 50.000

€ 100.000

Fotonica

Totaal

€ 480.750

€ 1.228.335

Informatie over alle projecten

Project: ontwikkeling verlengde regeneratieve stent & ballonkatheter

Aanvrager:Stentit B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:Wellinq (Blue Medical Devices B.V.)Vestigingsplaats:Helmond
Startdatum:1 april 2022Einddatum:28 februari 2023

Projectomschrijving:

Een gezonde slagader is glad vanbinnen. Maar in de loop der jaren en door een ongezonde leefstijl, kan de binnenkant van de slagaders beschadigd raken. Hierdoor kan vet zich gaan ophopen in de vaatwand waardoor deze verdikt en later kan verharden. Dit proces heet aderverkalking of in medische termen atherosclerose. Dit proces kan in veel verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen en voor ieder bloedvat is een specifieke aanpak vereist. In dit project focussen wij ons op de atherosclerose in het onderbeen, ook wel bekend als claudicatio intermittens (‘etalagebenen’).

Momenteel zijn er in de westerse wereld ruim 5 miljoen mensen gediagnostiseerd met etalagebenen en komen er per jaar gemiddeld 500.000 patiënten bij. Voor deze aandoening bestaat nog geen blijvende oplossing en is het, na enkele uitstellende operaties, voor deze patiënten onvermijdelijk om over te gaan op amputatie van het been.

De doelstelling van het project is om een stent in combinatie met een ballonkatheter van tenminste 60mm te ontwikkelen die gebruikt kan worden om de aders in het onderbeen te kunnen herstellen. De poreuze eigenschappen van de stent stellen het lichaam in staat om nieuw weefsel te laten vormen waarna de ader op natuurlijke wijze hersteld is. De ontwikkeling focust zich op het kunnen produceren en monteren van een volledig geïntegreerd ballon opblaasbaar stent systeem, waarbij een stent en ballonkatheter van tenminste 60mm in lengte succesvol zijn samengevoegd.

De huidige generatie stents dienen permanent te blijven zitten in het lichaam om de werking te blijven

behouden. Met STENTiT’s nieuwe technologie wordt het mogelijk om een tijdelijk implantaat in te brengen voor maximaal een jaar. De poreuze eigenschappen van de stent stellen het bloedvat in staat om zichzelf te herstellen waarna de stent vervolgens oplost, het materiaal is resorbeerbaar. Hiermee krijgt de patiënt een blijvende oplossing en is de wand van de ader op natuurlijke wijze hersteld. Het werkt dan ook als een soort van pleister aan de binnenkant van het bloedvat.

Voor het bezorgsysteem om de nieuwe verlengde stents te kunnen plaatsen in het lichaam dienen de ballonnen dienen groter gemaakt te worden dan ze momenteel geproduceerd kunnen worden. Het produceren van de grotere ballon is uitdagend om uniformiteit te behouden bij het produceren met meer temperatuur, druk en materiaal nodig is. Wanneer de ballon niet evenredig opgeblazen kan worden dan zal de plaatsing mislukken en de werking van de stent niet toereikend zijn.

Het samenbrengen van deze 2 nieuwe producten tot een compleet bezorgsysteem is uitdagend doordat het vast krimpen van de stent aan de ballon moeilijk is door de kwetsbaarheid van de polimeren stent. Hiervoor zal binnen het project: onderzoek en experimentele ontwikkeling plaatsvinden.

Het consortium bestaat uit STENTiT te Eindhoven en Wellinq (Blue Medical Devices) te Helmond.

STENTiT is een spin-off bedrijf voor medische hulpmiddelen van de Technische Universiteit Eindhoven, dat zich richt op de ontwikkeling van regeneratieve endovasculaire implantaten. Wellinq is een Nederlands innovatief technologiebedrijf, opgericht in 2011, met activiteiten in medische hulpmiddelen en sensoren voor gebruik in cardiologische markten. De partners zijn complementair aan elkaar daar waar STENTiT focust op de ontwikkeling van de stent en worden aangevuld door de ontwikkeling van het bezorgsysteem (ballon + katheter) door Wellinq.

Het project draagt op meerdere fronten bij aan de waarde voor de regio. In de komende 5 jaar verwachten we een groei in werkgelegenheid door de creatie van 10 tot 20 FTE aan werkplekken in de regio voor beide partners. Daarmee wordt ook de concurrentiepositie van beide partners in de regio versterkt.

Projectresultaat

Stents van de huidige generatie moeten permanent in het lichaam blijven om hun functie te behouden. Met de nieuwe technologie van STENTiT kan een tijdelijk implantaat gedurende maximaal een jaar worden geplaatst. Door de poreuze eigenschappen van de stent kan het bloedvat zichzelf herstellen, waarna de stent oplost; het materiaal is resorbeerbaar. Hierdoor heeft de patiënt een permanente oplossing en wordt de vaatwand op natuurlijke wijze hersteld. Het werkt dus als een pleister aan de binnenkant van het bloedvat. Dankzij dit MRE-project is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het combineren van het kathetersysteem en de eigenlijke stent.

Stentit Stent

Project: Monitoring en optimalisatie platform voor collectieve warmte en koude systemen

Aanvrager:Voltgoed B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:DatacationVestigingsplaats:Eindhoven

Startdatum:

4 april 2022Einddatum:3 juli 2023

Projectomschrijving

De klimaatcrisis en de afhankelijkheid van gas is hedendaags een groot punt van aandacht. Een belangrijk onderwerp in dezen is de opwekking van energie en warmte. Om deze afhankelijkheid te beperken en de klimaatdoelstellingen te halen is van het van belang dat we slim gebruik maken van toekomstige warmtebronnen en bestaande warmtebronnen verslimmen en verduurzamen. Ten behoeve van de klimaatdoelstellingen is het Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) opgericht (European Commission, 2022). Deze dient om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Binnen de EPBD III wordt het vanaf 2024 verplicht om verwarmingssystemen met een minimaal vermogen van 290kW te voorzien van een gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS). Zo’n GACS moet het mogelijk maken om apparatuur automatisch aan te sturen ten behoeve van de energieprestaties.

Installatiebedrijven zijn momenteel op zoek naar manieren om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de aanstaande EPBD III wet- en regelgeving. Compliance met de GACS-verplichting is niet alleen een wettelijke eis om hun dienstverlening door te kunnen zetten, maar het biedt ook de kans voor nieuwe waarde proposities. Installatiebedrijven kunnen hiermee namelijk inspelen op de groeiende vraag van vastgoedeigenaren om hun bezit te verduurzamen.

Echter, uit ons marktonderzoek blijkt dat de benodigde kennis bij zulke installatie- en onderhoudsbedrijven niet aanwezig is. Ze worden geconfronteerd met het typische make or buy dilemma. De bestaande monitoringsoplossingen voldoen namelijk niet aan hun eisen en wensen. Zo zijn ze niet geschikt voor alle gebouwbeheersystemen en type warmtemeters die ze in beheer hebben en kunnen ze lastig geïntegreerd worden in het huidige onderhouds- en beheersproces. Door deze installatie- en onderhoudsbedrijven de middelen te geven om zo’n dienstverlening zelf aan te bieden, voldoen ze niet alleen aan de toekomstige wet- en regelgeving maar kunnen ze ook innoveren op hun dienstverlening. Zo helpen we niet alleen de energietransitie verder maar blijven ook de banen behouden.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een beheer- en monitoringsysteem voor collectieve decentrale warmtesystemen. Het monitoringsysteem zal installateurs in de regio de mogelijkheid bieden om preventief onderhoud aan te bieden (i.p.v. het huidige reactieve onderhoud) en energiebesparingen te realiseren. Met deze oplossing zijn installateurs minder tijd kwijt aan het beheer en onderhoud van collectieve warmtesystemen, zal de energetische efficiëntie toenemen en de CO2-uitstoot en de onderhoudskosten verlaagd worden.

Projectresultaat

Binnen het project “Monitoring en optimalisatie platform voor collectieve warmte en koude systemen” hebben Voltgoed en Datacation de handen ineengeslagen om een geavanceerd monitoringsplatform te ontwikkelen specifiek voor collectieve warmte en koude systemen. Dit platform integreert feilloos
met diverse gebouwbeheersystemen en is modulair van opzet. Daarnaast zijn er algoritmes ontwikkeld om volledig geautomatiseerd afwijkingen te detecteren met behulp van AI en machine learning technieken. Dit stelt gebruikers in staat om proactief in te grijpen wanneer de energetisch prestatie van het systeem verminderd, daarnaast worden de aangesloten warmte- en
koudeverbruikers automatisch gecontroleerd op het naleven van de aansluitvoorwaarden en kunnen storingen vroegtijdig worden gedetecteerd. Tot slot helpt het onderhoudspartijen om sneller storingen te lokaliseren waardoor onderhoudskosten dalen.

2022 1 Voltgoed Dashboard met data per woning

Project: CLEAN

Aanvrager:PAKT B.VVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:Newcircle Technologies B.VVestigingsplaats:Eindhoven

Startdatum:

1 april 2022Einddatum:
31 maart 2023

Projectomschrijving

Huidige glazen verpakkingen hebben niet de duurzame impact die het die het zou kunnen hebben. Het recyclen en omsmelten van deze verpakkingen is een CO2 intensief proces en de kosten ervan wegen niet op tegen de baten. Hierdoor kiezen verpakkers nog steeds voor alternatieve verpakkingen zoals blik en plastic. Glazen verpakkingen zijn echter te hergebruiken wanneer hier een passend systeem voor gevestigd is. Een voorbeeld hiervan is het statiegeld systeem, momenteel in gebruik bij bierflessen. Glazen verpakkingen hebben de potentie ook een dergelijke hergebruikingsketen te vormen, maar er is tot op heden geen logistieke partner die het hele systeem opnieuw heeft ingericht waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Met deze insteek is PAKT opgericht, een startup die zich richt op het verduurzamen van de glazen verpakkingen keten.

Het team van PAKT heeft het afgelopen jaar een pilot gedraaid waarbij glazen verpakkingen zijn opgehaald bij consumenten en geregistreerd in een database. Gesprekken zijn gevoerd met supermarken, distributiecentra en verpakkers over de resultaten van de eerste pilot, en hieruit blijkt een grote behoefte naar een duurzame optie binnen de glazen verpakkingen industrie.

In samenwerking met Newcircle Technology ontwikkelt PAKT een duurzaam logistiek systeem inclusief high tech was-, sorteer- en classificatie systeem om de huidige recycle markt te verduurzamen op een innovatieve wijze. Door alle stakeholders te betrekken, zonder extra logistieke of financiële uitdagingen, krijgt PAKT steeds meer draagvlak voor deze innovatie. Glazen verpakkingen worden bij de gebruikers meegenomen door een bezorgdienst richting het distributiecentrum. Dit bespaart hen een trip naar de glasbak. Vanuit hier worden de glazen verpakkingen in grote hoeveelheden ongesorteerd geleverd bij PAKT. Het high tech systeem classificeert en sorteert de verpakkingen middels een te ontwikkelen visuele sensor. Hierna deze worden omgespoeld en gewassen. Na hygiënische keuringen zal het glas direct terug worden verkocht aan de verpakker.

In het MRE-project draait PAKT een pilot om verschillende vraagstukken omtrent het logistieke systeem en het high tech systeem te beantwoorden en aannames te valideren. De ontwikkeling en de pilot nemen in totaal 9 maanden in beslag. Het doel is om na deze 9 maanden het hele systeem te hebben gevalideerd, (logistieke) problemen in te kaart te hebben gebracht en na evaluatie en rapportage een plan klaar te hebben voor de toekomst.

Het slagen van het project heeft meerdere positieve uitkomsten. Ten eerste zal er meer glas correctgescheiden kunnen worden, en zodoende bij de correcte afvuller geleverd kunnen worden. Ten tweede komt er een reductie van factor 8 op de uitstoot die normaal zou ontstaan bij de productie van nieuw glas uit gerecycled glas.

Het project vindt bovendien aansluiting bij verschillende speerpunten in de Brainport regio. Zo is een van de doelstellingen het verduurzamen van voedselketens, en hierbinnen valt het effectiever omgaan met afvalstoffen en het ontwikkelen van technologieën om scheiding van afval te bevorderen. Binnen dit project wordt glas op een effectieve manier gescheiden.

Het doel van PAKT is om binnen vijf jaar 30.600.000 glazen verpakkingen per jaar te verzamelen en duurzaam te verwerken binnen de logistieke keten. De terug verkoop van deze verpakkingen resulteert in een winst van €957.000 op in 2026. Met deze cijfers zal PAKT groeien tot een grote speler in de hergebruikingsmarkt, en groeit haar personeelsbestand in 2026 naar 20-30 FTE’s . De winst die PAKT maakt wordt terug geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van het systeem om zo uit te breiden naar ander soort verpakkingen. Zo kan PAKT hun doel blijven ambiëren: een impact maken op de verduurzaming van de verpakking keten

Project: Intelligent Fermentation Probing

Aanvrager:Innovius B.VVestigingsplaats:Waalre
Partner:BrewPi B.VVestigingsplaats:Eindhoven

Startdatum:

1 juli 2022Einddatum:
30 juni 2023

Projectomschrijving

De kwaliteit van wijn en bier wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van de oogst en de omstandigheden tijdens het fermentatieproces. De gewenste en ongewenste smaken die door de gist worden geproduceerd wanneer deze suikers omzet in alcohol, zijn afhankelijk van de werkomstandigheden in de loop van de tijd. De meeste kleine craft bierbrouwers en wijnmakers hebben momenteel geen real-time monitoring van het fermentatieproces, dit wordt meestal handmatig uitgevoerd of testen worden naar een laboratorium gestuurd. Binnen dit project willen Innovius en BrewPi een prototype ontwikkelen van een geïntegreerd platform dat realtime monitoring van het wijnbouw-/bierbrouwproces mogelijk maakt. Door data-gestuurde monitoring vanaf de productie t/m de verwerking van agrarische producten tot wijn en bier, is het veel beter mogelijk om voedselveiligheid te borgen en om grondstoffenefficiënte te bereiken. We meten de effectiviteit van het proces en gebruiken niet meer additieven dan strikt noodzakelijk. Door het monitoren van de wijn- en bierproductie zal er een betere kwaliteit van de geproduceerde wijn of bier zijn, het proces kan beter gestroomlijnd worden en de productiecapaciteit efficiënter benut worden. Dat betekent meer verkoopbare eindproducten.

Project: Perfect pitch, duurzaam datagestuurd sportveldbeheer

Aanvrager:Holland Innovative B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:F.C. Eindhoven AVVestigingsplaats:Eindhoven

Startdatum:

1 mei 2022Einddatum:
31 december 2023

Projectomschrijving

Vanuit gemeente Eindhoven bestaat al geruime tijd een significant vraagstuk omtrent het verbeteren van de kwaliteit van de natuurgras sportvelden in de regio. Velden zijn te droog of hebben geen gras, en hebben niet de gewenste kwaliteit voor het leveren van optimaal sport en spelplezier. Clubs en gemeenten neigen snel naar het aanleggen van een kunstgras voetbalveld als alternatief. Deze vergen minder onderhoud en kunnen intensiever worden gebruikt, maar brengen ook nadelen met zich mee. Hoge aanschafkosten, vervuiling van het milieu door rubberen infill en grotere kans op blessures voor de eindgebruiker. Daarbij staat de aanleg van een kunstgrasveld in plaats van een grasveld pal tegenover de doelen van de gemeente gericht op vergroening. Dit is de reden dat gemeente Eindhoven samen met FC Eindhoven av, de HAS en Holland Innovative een pilot project start met als doel de kwaliteit van voetbalvelden te verbeteren voor optimaal sport en spel plezier.

Holland Innovative heeft in het verleden een high tech systeem ontwikkelt voor de optimalisatie van natuurgras velden binnen de topsport. Door het implementeren van camera’s, weerstations, veldsensoren en een meetsysteem in combinatie met een dashboard is de kwaliteit van deze velden significant gestegen. De kennis die hier is op gedaan gaat Holland Innovative implementeren in de amateursport. Hier zijn niet de middelen aanwezig voor de implementatie van dit huidige kostbare systeem, waardoor er in dit project een onderzoek wordt gedaan naar de behoeftes van en de business case achter de amateursport en bijbehorend veldonderhoud.

In het komende MRE project implementeert Holland Innovative een meetsysteem in drie velden bij FC Eindhoven av, eigendom van gemeente Eindhoven. Door middel van het meetsysteem, professionals, studenten vanuit de HAS en vrijwilligers vanuit FC Eindhoven av wordt data verkregen en verwerkt. In samenwerking met gemeente Eindhoven vervolgens wordt een onderhoudsplan ontwikkeld om de kwaliteit van het veld te verbeteren. Het doel hierbij is de, door de KNVB vastgestelde, gebruiksintensiteit van 400 uur per jaar naar 500 uur per jaar te krijgen. Holland Innovative onderzoekt samen met gemeente Eindhoven welke impact het systeem heeft op de onderhoudskosten van de velden. Hierop ontwikkelt Holland Innovative een business case waarbij het voor de gemeente mogelijk is het systeem te implementeren op velden in eigen beheer.

Bij een succesvol project, waarbij de mogelijkheid is aangetoond de gebruiksintensiteit te verhogen, zijn de gevolgen impactvol. Ten eerste wordt het onderhoud van velden voor de gemeente een kwalitatief beter proces waarbij gericht onderhoud kan worden verzorgd. Voor eindgebruikers van de velden kan het gebruik van de velden omhoog, zowel voor clubs zelf als voor andere partijen uit de omgeving. De HAS vergaart informatie over het gedrag van velden bij verschillende omstandigheden en onderhoud, wat resulteert in meerdere onderzoeken binnen de HAS.

Het doel van Holland Innovative is om binnen vijf jaar op 50 sportparken in hun systeem te draaien. De lease van deze meetsystemen resulteert in een winst van € 663.600 in deze 5 jaar. Deze winst wordt gebruikt voor nieuw onderzoek naar datagestuurd onderhoud. Zo worden meerdere parameters onderzocht die de kwaliteit van gras kunnen beïnvloeden en worden goedkopere alternatieven getest. Hierbij ontstaat een tiental extra FTE’s binnen Holland Innovative. Met deze onderzoeken wordt de mogelijkheid voor het gebruik van het systeem voor meerdere partijen interessant, en kan er per partij gericht onderzoek en onderhoud worden gepleegd. Hierdoor wordt het uiteindelijke doel van het project verwezenlijkt: het vergroten van sport- en spelplezier voor de gemeenschap.

De mogelijkheden van het complete systeem zijn niet onopgemerkt gebleven. Meerdere partijen uit omgeving Eindhoven en stakeholders binnen de top- en amateursport hebben hun interesse geuit in het aankomende MRE project. Bij een succesvolle pilot zijn meerdere partijen overtuigd van de werking en de invloeden die het systeem heeft, zowel voor eindgebruikers als betrokken partijen in het onderhoud. Door middel van steunbrieven en intentieverklaringen geven deze partijen aan het project te steunen.

Project: R2Coat

Aanvrager:SALD B.VVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:K3D bvVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 2:Van Riet MetaalbewerkingVestigingsplaats:Eersel

Startdatum:

1 mei 2022Einddatum:
30 juni 2023

Projectomschrijving

De Eindhovense SALD bv heeft een uiterst snelle nano-depositietechniek ontwikkeld, waarmee heel precies dunne laagjes, atoomlaag voor atoomlaag, op allerhande substraten gelegd kunnen worden. Deze functionele coatingtechniek heet Spatial ALD (Atomic Layer Deposition), is ooit ontwikkeld door TNO voor een passivatielaag op traditionele zonnecellen, en wordt nu in R&D omgevingen toegepast voor de ontwikkeling van nieuwe typen batterijen, flexibele (perovskite) solar cells, sensoren, elektronica en electrolyser membranen.

SALD heeft hiervoor in 2020 Spatial ALD labtools op de markt gebracht, waarvoor vanuit de hele wereld belangstelling is. Met deze labtools kunnen in een alternerende configuratie onderzoekssamples van ca 30cm2 geproduceerd worden. De eerste tools zijn nu verkocht en verscheept naar R&D afdelingen van universiteiten en onderzoeksinstituten.

Vanuit de markt ontstaat er nu vraag naar het Spatial ALD nano-coating proces voor toepassing op veel grotere oppervlaktes. Een logische volgende ontwikkelstap voor SALD is daarom het opschalen van het huidige batch Spatial ALD-proces richting het continue deponeren van atoomlagen voor grootschalige (zogeheten Roll-to-Roll) productie-omgevingen. Dit zijn typische industriële productie processen die gebruikt worden voor batterijen en nieuwe solar toepassingen.

Juist het proces van SALD bv is vanuit haar 3D-geprintte depositiekop technologie zeer schaalbaar en geschikt te maken om R2R procesomgevingen te ondersteunen. Dit schalen is echter nog niet aangetoond, en belemmert nu de verdere markt- en bedrijfsontwikkeling.

Met dit R2Coat project wil SALD en haar ondersteunende productiepartners aantonen dat het Spatial ALD proces zeer geschikt is voor grootschalige productie omgevingen. Hiervoor wordt een eerste Spatiale R2R demonstrator gebouwd, waarmee grotere research samples gemaakt kunnen worden. Daarmee wordt het Spatial ALD proces van SALD gevalideerd voor grootschalige groene toepassingen.

Projectresultaat

Doel van het R2Coat project is het onderzoeken of het Spatial Atomic Layer Depositie (ALD) proces van een sheet-to-sheet (S2S) in een continue en Roll-to-Roll (R2R) proces omgezet kan worden. SALD heeft hiervoor een eenvoudig R2R proces voor ogen, speciaal geschikt voor producten met relatief dunne nanolagen (in de 0.5 tot 3 nm range, zoals batterijen en zonnecellen.

In dit MRE project is een eerste versie van deze beoogde R2R coater ontworpen. Dit ontwerp is doorgerekend en voor eerste toepassing aangepast. Dit ontwerp wordt op dit moment verder opgebouwd in een demonstratie machine, waarmee allerhande procestesten mee worden gedaan.

2022 1 R2 Coat De drum met ophangingssysteem

Project: The Next STEP

Aanvrager:Secure TestingVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Carapax ITVestigingsplaats:
Eindhoven
Partner 2:TU/eVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 3:BS&IVestigingsplaats:Someren
Partner 4:Avans HogescholenVestigingsplaats:Den Bosch

Startdatum:

1 juli 2022Einddatum:
1 oktober 2023

Projectomschrijving

Er zijn voor toetsende instanties momenteel drie manieren om toetsen af te nemen: op papier, via door de instantie ingekochte laptops/PC’s, en via door de geëxamineerden zelf meegebrachte laptops (Bring Your Own Device). Het testen op papier is relatief veilig, maar is administratief onhandig, ouderwets en brengt een negatieve impact op het milieu met zich mee. Testen via ingekochte testcomputers is gebruiksvriendelijk en veilig, maar brengt ook zeker nadelen met zich mee. Dit is de duurste optie voor onderwijsinstellingen, brengt budgettaire uitdagingen met zich mee, vereist meer softwarelicenties en daarmee kosten, vraagt om een vaste examineringsruimte en levert meer onderhoud voor de ICT-afdeling op. De Bring Your Own Device (BYOD) methode waarbij de geëxamineerden zelf apparatuur meenemen is voor onderwijsinstellingen verreweg het goedkoopst. Dit brengt echter veiligheidsrisico’s met zich mee, met name op het gebied van fraude. Technische studenten zijn steeds beter in staat om hun eigen apparaten te prepareren met frauduleuze intenties en daarmee extern te kunnen communiceren gedurende een toets. Maar ook externen kunnen mogelijk onbedoeld toegang krijgen tot de systemen via toets- en anti-spieksoftware, zoals recent het geval was bij Proctorio.

Dit veiligheidsrisico van de BYOD methode kan omzeild worden door op kernel niveau (buiten bestuurssystemen om op hardware niveau) te toetsen. Daar komen echter twee beperkingen bij kijken. De eerste betreft het beperkte aanbod aan programmeurs die op kernel niveau software kunnen programmeren. De tweede betreft de softwarematige afhankelijkheid van de computerchips en de hoge diversiteit van dien. Doordat computerchips in een rap tempo worden ontwikkeld en verbeterd (mede door toedoen van ASML) worden er continu nieuwe chipsets op moederborden geïntegreerd. Daarnaast zorgt het aanhoudende chiptekort ervoor dat fabrikanten op zoek gaan naar nieuwe varianten (zoals chiplets en multichipmodules) waardoor de diversiteit aan chips in de markt nog verder wordt vergroot.

De projectpartners Secure Testing, Carapax IT, BS&i, TU/e en Avans beogen een universele oplossing te ontwikkelen voor toetsende instellingen die via BYOD (willen) examineren en veiligheid van hoog belang vinden. Het doel hierbij is om een oplossing te bieden die minstens net zo veilig is als toetsen op papier. Hoofdaanvrager Secure Testing heeft een oplossing (genaamd “STEP”) in gedachten, geleverd via USB-stick, die op kernel niveau opereert en naar verwachting op 90% van de apparaten in omloop functioneert. Om tot 100% dekking te komen bestaan er, naast het ontwikkelen van deze USB-stick oplossing en bijbehorende software, twee aanvullende projectdoelstellingen:

  • Ontwikkelen/testen van een gevirtualiseerde variant (VirtualSTEP) om, tezamen met de USB-stick, te komen tot 99% dekking.
  • Ontwikkelen/testen van een goedkope hardware-oplossing (“thin client”) voor de overige 1%.

De beoogde ontwikkelingen resulteren in een mini-operating system met minimale features gericht op het houden van een toets. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een semi-afgesloten omgeving die controleert of er geen netwerkverbinding gebruikt wordt voor frauduleuze communicatie, maar wel in staat is om met de toetsserver te communiceren voor het afnemen van de toets.

De projectresultaten leiden tot een propositie die voldoet aan de door toetsende instellingen gestelde criteria:

• Er worden geen gegevens op de laptops / PC’s van geëxamineerden geïnstalleerd (juridisch).

• De toetsmethodiek is veiliger dan huidige alternatieven (technisch).

• De oplossingen zijn toegankelijk voor alle soorten laptops / PC’s (praktisch).

Op meerdere aspecten zal er economisch toegevoegde waarde voor de regio ontstaan. Allereerst zal een succesvol verloop van dit project en een wereldwijde verkoop leiden tot regionale werkgelegenheid in de softwareontwikkeling. Door de samenwerking met/betrokkenheid van Carapax betreft dit tevens regionale werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wat het tekort aan personeel in de ITC-sector positief kan beïnvloeden. Daarnaast zal de “thin client” als hardware oplossing lokaal leiden tot regionale werkgelegenheid in de assemblage van dit product. Tot slot beoogt dit project een innovatieve methode/techniek te ontwikkelen. Op deze manieren draagt het project bij aan de economische doelstellingen van het Stimuleringsfonds.

Projectresultaat

Doel was het ontwikkelen van een gevirtualiseerde variant van onze STEP software. Dit doel bleek te complex om te realiseren. Een aantal tussenproducten (QuickSTEP, QuickSTEP met USB en de
USB-sticks met unieke hardware-codering) zijn echter bruikbare resultaten die ook worden toegepast door de onderwijsinstellingen.

20221 Next step De eerst batch van 1000 sticks wordt door de TUe in gebruik genomen voor online toetsing

Project: innocyte

Aanvrager:InnofluidicsVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:
TU/eVestigingsplaats:
Eindhoven

Startdatum:

1 mei 2022Einddatum:
30 april 2023

Projectomschrijving

Circulating tumor cells (CTCs) detach from primary tumor, and enter blood stream to spread cancer to other organs. Thus, CTC analysis is of primary importance for early detection and treatment of cancer. CTC detection via blood analysis (liquid biopsy) is faster and less invasive than conventional “solid” biopsy. However, extreme rarity and inherent heterogeneity of CTCs necessitate a highly selective and reliable technology yet providing high-throughput. Innofluidics develops a microelectrofluidic platform that facilitates liquid biopsy for quantification, purification, and collection of CTCs from blood in one go. This simple blood test will support specialist for clinical decision-making during cancer therapy.

Projectresultaat

InnoFluidics is developing a microfluidic-based platform for early diagnosis of cancer and providing a tool for clinicians for enabling personalized treatment with a simple blood test. InnoFluidics’ technology will bring new innovations and solutions to therapeutics, drug development, and personalized medicine. As a spinoff from TU/e, InnoFluidics has already proven the technical feasibility of the technology at academic setting. The innocyte project enabled the realization of the MVP as a stand-alone bench-top unit, which will be transported to the clinics or research laboratories for blood analysis of patients to apply InnoFluidics’ proprietary technology in real-life setting.

2022 1 innocyte MVP render isometric

Project: Ontwikkeling loopwerk, chassis en conventionele werktuigkoppeling voor een Wetlandtractor

Aanvrager:Van BoxmeerVestigingsplaats:Helmond
Partner:BuMachVestigingsplaats:Leende

Startdatum:

1 april 2022Einddatum:
29 maart 2023

Projectomschrijving

In Nederland bestaan in totaal 43 officiële wetlands (Natura2000 beschermd) die in totaal circa 817.000 hectare beslaan. Ook veel stroomgebieden van rivieren en natuurparken behoren tot deze wetlands. Wetlands worden in Nederland onderhouden door natuurbeheerorganisaties, zoals: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschappen en Gemeenten. Ze spelen een belangrijke rol in waterborging en stikstofopname. Er is een groeiend belang in de transitie van het landelijk gebied om de leefbaarheid, biodiversiteit en waterborging te bevorderen. Onderhoud van wetlands vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Het groeiend aantal wetland gebieden, de geografische spreiding ervan en de groeiende vraag naar onderhoud binnen deze wetland gebieden kan niet langer worden georganiseerd met behulp van bestaande technische middelen. Dit probleem geldt in toenemende mate binnen Nederland maar ook binnen andere Europese landen.

Binnen dit MRE stimuleringsproject ontwikkelen 2 MKB ondernemers (Van Boxmeer en BuMach) uit de Brainportregio een nieuwe wetlandtractor speciaal voor het onderhouden van deze wetlandgebieden. Het unieke aan deze innovatieve ontwikkeling is dat dit de enige tractor is die een hoog vermogen kan combineren met een lage bodemdruk en een conventionele mechanische werktuigkoppeling. Dit is essentieel om wetlandbeheer nu en in de toekomst uit te kunnen blijven voeren en maakt de ontwikkeling wereldwijd uniek.

Beide ondernemers zijn specialisten in natuurbeheer en landbouwmechanisatie. Ze combineren binnen dit project hun kennis en kunde in een nieuw innovatief product. Door twee eigen vindingen te combineren ontwikkelen ze een innovatief product, waarmee de Brainportregio haar concurrentiepositie versterkt binnen de nichemarkt van wetland natuurbeheer. Het product draagt in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en waterborging wat de transitie van het landelijk gebied verder ondersteunt. Het project genereert in de 5 jaar na afloop €10 miljoen euro aan nieuwe omzet voor de Brainportregio en het genereert 8 nieuwe duurzame arbeidsplaatsen in natuurbeheer en de ontwikkeling en onderhoud van mechanisatie oplossingen.

Projectresultaat

Binnen dit project hebben Van Boxmeer uit Helmond en BuMach uit Leende samengewerkt aan het ontwikkelen van een technische oplossing voor natuurbeheer van wetlandgebieden. Deze oplossing is een minimal viable product (MVP) van een loopwerk, frame, rupsen en werktuigkoppeling dat kan worden gebruikt met een tractor en andersoortige opbouw. De combinatie van het loopwerk en het chassis zorgen ervoor dat wetlandgebieden minder worden belast en gecomprimeerd tijdens de werkzaamheden. Het product is uniek vanwege de combinatie van sterkte, stijfheid en zeer gunstige gewicht/draagoppervlakte verhouding. Daarbij blinkt het product uit doordat het langdurig en onderhoudsarm kan opereren, in minder draagkrachtige grondgebieden.

Ontwikkeling loopwerk 001 Ontwikkeling loopwerk

Project: Multibrush finish machine met automatische hoogte-instelling en slijtage detectie

Aanvrager:Q-fin B.V.Vestigingsplaats:Bergeijk
Partner 1:Schneider ElectricVestigingsplaats:Helmond
Partner 2:RJ MachinesVestigingsplaats:Bergeijk
Partner 3:ArbèlVestigingsplaats:Valkenswaard

Startdatum:

1 april 2022Einddatum:
1 juli 2023

Projectomschrijving

Samenwerkingsverband beoogt een machine te ontwikkelen die in staat is richtingloos RVS plaatdelen na te bewerken en waarbij bewerkingsstations automatisch in hoogte verstelbaar zijn en slijtage automatisch gedetecteerd wordt. Betreft in zijn totaliteit een unieke, innovatieve machine in de markt van ontbraam, afrond en finish machines.

Als een RVS plaatdeel gesneden is op een lasersnijmachine bevat deze bramen en scherpe randen. Deze bramen moeten verwijderd worden en de scherpe randen afgerond. Tijdens deze bewerkingen wordt ook het oppervlak van het plaatdeel geraakt. Hierdoor ontstaan banen of strepen op het plaatdeel. Voor zichtdelen is dit niet wenselijk. Om de banen of strepen te verwijderen moet het plaatdeel nabewerkt worden. Dit kan door oppervlakte plaatdeel handmatig te schuren of middels een additionele nabehandeling zoal beitsen of stralen. Handmatig schuren is arbeidsintensief. Beitsen of stralen is relatief duur.

In onderhavig project streeft het samenwerkingsverband ernaar een oplossing te ontwikkelen om plaatdelen machinaal richtingloos na te bewerken. Door forse automatisering moet de machine daarbij eenvoudig bedienbaar zijn en met contante kwaliteit hoogwaardige output leveren. Hierdoor kan een dure nabehandelingsstap geëlimineerd worden en kan personeel dat vrijkomt ingezet worden op andere posities in een onderneming. Dit is welkom gezien de huidige krapte aan technisch geschoold personeel.

Beoogd projectresultaat is het realiseren van een werkend prototype van de multibrush finish machine.

Doel is de machine halverwege 2023 op de markt te introduceren.

Projectresultaat

Middels ondersteuning door de Metropoolregio Eindhoven is het samenwerkingsverband onder leiding van Q-fin B.V. te Bergeijk erin geslaagd een prototype machine te ontwikkelen die in staat is op hoog afwerkingsniveau plaatdelen richtingloos te finishen. Door deze innovatie is men in staat te concurreren met de internationaal gevestigde orde op het gebied van machinale plaatafwerking. Tevens is men er in dit project in geslaagd machine fors te automatiseren middels een automatische hoogteverstelling en automatische slijtagedetectie. Hiermee wordt het geautomatiseerd nabewerken van plaatdelen naar een nieuw en hoger niveau getild. Kortom: mede door ondersteuning van de Metropoolregio Eindhoven kan men een innovatieve hoog geautomatiseerde finish machine op de markt brengen.

2022 1 Q Fin Detailfoto multibrush station in prototype machine

Project: Pocketfarm a full lab in your pocket

Aanvrager:MantiSpectra B.VVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:Infinity High Tech Systems bvVestigingsplaats:Someren

Startdatum:

18 maart 2022
Einddatum:
30 augustus 2023

Projectomschrijving

De TU/e startup MantiSpectra BV heeft een zeer kleine en robuuste fotonische sensorchip ontwikkeld, welke een meetbereik tot diep in het Near Infra-Red (NIR, 850 tot 1700 nm) heeft. Deze handzame sensor heeft dezelfde en vaak zelfs betere gevoeligheid als veel duurdere laboratoriumapparatuur. Door zijn geringe omvang en veel lagere kostprijs, gaat deze sensor tal van nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Van deze chip is in het vorige PhotonAgro MRE project een eerste prototype sensor, de SpectraPod©, ontwikkeld en uitvoerig in een kassenomgeving getest. De resultaten van de sensor waren uitstekend te noemen. Hiermee heeft MantiSpectra, ondanks de Corona-tijd, middels internationale online beurzen en publicaties extreem veel belangstelling gecreëerd, ook van buiten de AgriTech sector. Zo is er bijvoorbeeld belangstelling vanuit de plastic recycling, petrochemie en farmacie.

Echter, het huidig ontwerp van het prototype heeft een aantal tekortkomingen, welke verdere grootschalige uitrol richting de verschillende toepassingen belemmeren. Zo vraagt de markt om nog kleinere modules welke in allerhande processen te integreren zijn, alsook sensoren die veel sneller uitgelezen kunnen worden. Verdere miniaturisering van de sensor en elektronica is daarom essentieel om de beoogde marktposities op tijd in te kunnen nemen.

Dit MRE stimuleringsproject beoogt een nieuw, nog kleiner ontwerp te maken van de sensor en bijbehorende elektronica, welke tevens ook veel sneller uitgelezen kan worden en eventueel ook met batterij en bluetooth gebruikt kan worden. Daarmee wordt een zeer krachtig en handzame NIR spectroscopie device ontworpen, de PocketFarm, waarmee vele nieuwe markten veroverd kunnen gaan worden.

Projectresultaat

In het project PocketFarm heeft sensor technologiebedrijf MantiSpectra (Eindhoven) ism elektronica hardware producent Infinity-HTS (Helmond) een zeer klein, pocket-sized versie gemaakt van de ChipSense © Near-InfraRed-Spectraalsensor. Dit nieuwe en veel kleinere appraat kan met een Bluetooth verbinging en met behulp van een telefoon ter plekke spectraalanalyses verrichten. De ChipSense kan hierdoor op elke plek ingezet worden en is daarbij net zo goed en gevoelig als een veel groter, en vele malen duurder laboratorium versie van hetzelfde meetapparaat. Daarmee wordt een snelle kwaliteitscontrole voor vele markten toegankelijker dan ooit.

2022 1 Mantipsectra The MantiSpectra ChipSense is a tiny Spectral Chip that can be mass-produced. It is based on an array of detectors having selective wavelengths in the near-infrared region (850-1700nm). Foto MantiSpectra

Meer informatie

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required