Subsidie

Tender oktober 2023

7 Projecten ontvangen een subsidie van het Stimuleringsfonds.

In de oktober tender van het Stimuleringsfonds werden 11 projecten ingediend. 2 projecten zijn niet ontvankelijk verklaard. 4 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 7 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op Arbeidsmarkt, (Duurzame) Energie, Kunstmatige Intelligentie, Life Sciences & Health en Overige High Tech. De projecten worden uitgevoerd in de gemeenten Eindhoven en Helmond.

Gezamenlijk ontvangen de 7 projecten een bijdrage van € 347.413,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 734.481,-- Daarmee bereiken we een multiplier van 2,1.

Overzicht van de tender

ProjectToegekende bijdrageTotale investering

Aard van het project

Urinecheck

€ 50.000

€ 100.000

Life Sciences & Health
Aerovision

€ 50.000

€ 114.000

Kunstmatige Intelligentie
Indoor lokalisatie & XR navigatie

€ 50.000

€ 104.068

Overige High Tech
Robotisch naaldpositioneren voor het nauwkeurig nemen van longkankerbiopten: regelsysteem ontw.

€ 50.000

€ 100.000

Life Sciences & Health
BiMotion

€ 50.000

€ 120.000

Life Sciences & Health
Brainport Energy Grid Balancing

€ 50.000

€ 100.000

(Duurzame) Energie
Startup Talents Network

€ 50.000

€ 96.413

Arbeidsmarkt

Totaal

€ 347.413

€ 734.481

Informatie over alle projecten

Urinecheck

Aanvrager:TracXon bvVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Lifesence groupVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 oktober 2023Einddatum:1 april 2024

Projectomschrijving:

De medische gesteldheid van individuen kan gemonitord worden door het meten van de chemische samenstelling van urine. Urine geeft informatie over: chemische disbalans, hartklachten, bloedvaten en nierfunctie falen en uitdroging.

Het project integreert chemische sensoren in ondergoed welke elektronisch uitgelezen kunnen worden. De sensoren meten pH (voor uitdroging) en eiwitten (bloedvat functie falen). De sensoren en elektronica worden geprint op folies en rubbers. Uiteindelijk worden de sensoren en elektronica gelamineerd in het ondergoed.

Voor het project werken Tracxon en Lifesensegroup samen. Tracxon is een bedrijf dat zich richt op geprinte electronica voor medische en wearable (draagbare) toepassingen. Tracxon heeft als missie om electronica te vervaardigen op een sustainable (milieuvriendelijke) manier. Lifesensegroup (LSG) is een bedrijf dat zich richt op incontinentie monitoring en trainingen. LSG heeft als misse om met wearables het leven makkelijker en comfortabeler te maken. Via dit project zal zowel Tracxon en LSG een bredere markt kunnen bedienen.

Aerovision

Aanvrager:Datacation B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Scenius Software Engineering B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 2:Smart Asset Integrity Solutions B.VVestigingsplaats:Schiedam
Startdatum:1 oktober 2023Einddatum:30 juni 2024

Projectomschrijving:

Het gebruik van drones voor inspectiedoeleinden is de afgelopen jaren steeds gebruikelijker geworden. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er talloze dronebedrijven actief die zich toeleggen op inspecties van onder andere energie-infrastructuur, industriële complexen en woningen. Een van de meest essentiële onderdelen van dergelijke inspecties is de analyse van de data en afbeeldingen die de drone genereert. Deze analyse wordt vaak nog handmatig uitgevoerd, wat een tijdrovend, onnauwkeurig en kostbaar proces is. Bovendien vereist handmatige inspectie doorgaans een groot aantal inspecteurs, wat gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden (en te behouden) is.

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt vaak genoemd als een oplossing voor dit probleem. Met behulp van beeldherkenning (computer vision) kunnen veel taken geautomatiseerd worden, wat veelbelovend is voor drone-operators. Hierbij valt te denken aan het opsporen van roestvorming op pijpleidingen of het detecteren van scheuren in betonnen pilaren. Er zijn echter twee problemen die de implementatie van AI belemmeren:

  • Computer vision-algoritmes zijn zeer gespecialiseerd, wat betekent dat ze alleen effectief zijn in de specifieke taak waarvoor ze zijn getraind. Bovendien kunnen ze alleen worden gebruikt als de omstandigheden, zoals weersomstandigheden of het type ondergrond, vergelijkbaar zijn met de gegevens waarop het algoritme is getraind.
  • Daarnaast vereist de ontwikkeling en inzet van AI-modellen specialistische kennis, waaronder kennis van datamanagement, programmeertalen en wiskundige modellen. Deze expertise is vaak niet aanwezig bij drone-operators.

Aerovision werkt aan een Software-as-a-Service (SaaS) platform waarop drone-operators hun eigen, op maat gemaakte, geavanceerde computer vision algoritmes kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen drone-operators toegang tot computer vision algoritmes die specifiek zijn afgestemd op hun eigen gebruikssituatie. Bovendien is Aerovision een no-code platform, wat betekent dat gespecialiseerde kennis van kunstmatige intelligentie niet vereist is. Hiermee vergemakkelijkt Aerovision de data-analysestap voor drone-operators, waardoor deze sneller, nauwkeuriger en kosteneffectiever wordt.

Het doel van dit project is om een Minimum Viable Product (MVP) voor Aerovision te ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om de eerste klanten te bedienen en feedback te verzamelen om Aerovision in een volgende fase verder te verbeteren. Het projectconsortium bestaat uit AI-experts (Datacation), een softwarepartij die gespecialiseerd is in het maken van webapplicaties(Scenius Software Engineering) en een lanceringklant (Smart AIS). Deze diverse combinatie van vaardigheden en expertise vergroot de kans op het succes van dit nieuwe SaaS-product in Eindhoven.

Een dergelijk no-code computer vision platform voor drones bestaat momenteel nog niet. Uit de 50 gesprekken die Datacation al heeft gevoerd met drone-operators, blijkt een sterke behoefte aan een dergelijk product. Dit zal naar verwachting leiden tot een groei in het personeelsbestand, met een verwachte omvang van 12-20 FTE in 2028. Naast de economische voordelen voor de regio zijn er ook maatschappelijke voordelen te verwachten. Veel van de verwachte toepassingen hebben betrekking op de energie-infrastructuur, zoals automatische inspectie van windturbines, hoogspanningsmasten en zonneparken. Door dergelijke inspecties met behulp van drones automatisch uit te voeren, kan een stabiel energienetwerk worden gegarandeerd en kunnen inspectiemedewerkers veilig werken.

Indoor lokalisatie & XR navigatie

Aanvrager:DXRS B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:BIMnD Building Information Management B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 oktober 2023Einddatum:31 mei 2024

Projectomschrijving:

Het project richt zich op het realiseren van een Minimum Viable Product (MVP) voor innovatieve indoor navigatie. Met het projectresultaat kunnen organisaties hun bezoekers, medewerkers, leveranciers en assets lokaliseren, routeren en begeleiden binnen complexe gebouwen.

De technologische basis voor deze toepassing bestaat uit een combinatie van reality capture data, indoor lokalisatie en extended reality. Door het gebruik van XR-technologie wordt de brug geslagen tussen de realiteit en digitale, contextuele informatie. Het MVP wordt ontwikkeld en getest op drie specifieke locaties (ziekenhuisomgeving, treinstation en productiefaciliteit) met als doel product-market-fit validatie, het product te verbeteren en commercieel naar de markt te brengen. Een belangrijk aspect hiervan is het bieden van “toegankelijkheid voor iedereen” specifiek gericht op mensen met een beperking. Binnen het project wordt er een speciale toegankelijkheidsmodus ontwikkeld voor personen met een visuele beperking.

Schaalbaarheid: De fundamentele “infrastructuur” voor de technologische basis, is reality capture data. Met het Bring-Your-own-Data (BYOD) concept, biedt DXRS een platform met globale beschikbaarheid waarop klanten hun data direct kunnen verwerken, zonder dat hiervoor lokale aanwezigheid benodigd is. Met de verwachte sterke groei in indoor-data-beschikbaarheid is de marktpotentie daardoor letterlijk grenzeloos.

Samenwerking: DXRS leidt de software- en platformontwikkeling, terwijl BIMND verantwoordelijk is voor het 3D scannen van de locaties en de analyse van datamodellen. De complementaire expertises van de partners, en hun financiële en inhoudelijke betrokkenheid, vormen de basis voor een krachtige samenwerking. Het project resulteert in een commercieel beschikbaar product dat economische toegevoegde waarde genereert door middel van software- en platformlicenties. Het product richt zich op zowel B2B-klanten, waaronder grootzakelijke klanten en publieke instellingen, als op B2B2B-klanten zoals partners en resellers die applicaties op het platform ontwikkelen.

Regionaal belang: Het project draagt bij aan het maatschappelijk belang door het bevorderen van digitale gelijkheid, inclusiviteit, en toegankelijkheid voor iedereen. Het sluit naadloos aan op de doelstellingen van het Stimuleringsfonds, met name de Brainport Agenda, en stimuleert daarmee de economische en technologische ontwikkeling van de regio. Daarnaast worden specifieke locaties in de Metropool Regio Eindhoven, zoals station Eindhoven CS, gekozen voor het implementeren van het project. Door nauw samen te werken met regionale partners zoals BIMND en lokale onderzoeksinstellingen zoals TU/e, versterken we het technologische ecosysteem van de regio. Deze samenwerkingen zullen de lokale capaciteiten op het gebied van technologie en innovatie versterken, en kunnen op hun beurt nieuwe samenwerkingen en initiatieven inspireren. Daarnaast werkt DXRS samen met internationale partners zoals Apple en PTC, waarmee internationale exposure voor het regionale ecosysteem gerealiseerd wordt en globale markten bediend kunnen worden.

Begroting: De totale begroting voor het project bedraagt €104.068,46, inclusief de €50.000 subsidie van het Stimuleringsfonds. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door de bijdragen van de projectpartners en eventuele andere inkomstenbronnen. De partners zijn vastberaden om de geïdentificeerde marktbarrières te overwinnen en het project tot een succes te maken, en kijken uit naar de ondersteuning van het Stimuleringsfonds om deze ambitieuze doelstelling te bereiken.

Robotisch naaldpositioneren voor het nauwkeurig nemen van longkankerbiopten: regelsysteem ontw.

Aanvrager:Syntric Medical BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:TU/eVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 2:MTA Group BVVestigingsplaats:Helmond
Startdatum:1 oktober 2023Einddatum:31 januari 2025

Projectomschrijving:

Longkanker zorgt van alle kankers voor het meeste aantal doden wereldwijd. Vaak wordt longkanker in een laat stadium ontdekt, waardoor curatieve behandeling niet meer mogelijk is. De kans dat longkanker na behandeling terugkeert is relatief hoog. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen op het gebied van toegespitste medicatie die de overlevingskansen sterk verbeteren. Ook wordt longkanker steeds eerder opgespoord door het toegenomen gebruik van medische beeldvorming. Echter, om de juiste behandeling te kiezen is het verkrijgen van weefsel uit de tumor nodig. Juist dit is in dat vroege stadium uitdagend, omdat de tumor vaak klein is. We zijn bezig met het ontwikkelen van een medische robot waarbij de interventieradioloog de verdachte longtumor nauwkeurig en veilig kan aanprikken. Binnen dit project werken we in een consortium van kennisinstellingen en het MKB, waaronder een industrialisatie partner en een start-up aan een concept dat op technisch- en gebruikers vlak gevalideerd kan worden. Zo kunnen we in deze conceptfase met behulp van functionele modellen de technische haalbaarheid aantonen op gebied van het regelsysteem om de gewenste nauwkeurigheid te halen.

BiMotion

Aanvrager:HealWellVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Health PlusVestigingsplaats:Oirsbeek
Partner 2:Happy BodiesVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 oktober 2023Einddatum:1 maart 2025

Projectomschrijving:

In het BiMotion project wordt een innovatief medisch hulpmiddel ontwikkeld ten behoeve van de behandeling van lymfoedeem. Met behulp van innovatieve technologie wordt het mogelijk om een andere therapievorm aan te bieden aan deze patiëntengroep.

De technische innovatie berust op het gebruik van pneumatische microfluidica om bestaande IPC apparatuur veel energiezuiniger en compacter vorm te geven. De resulterende compacte en lichte BiMotion apparatuur is niet alleen veel gebruiksvriendelijker, maar maakt het vervolgens ook mogelijk om patiënten anders te behandelen.

In de huidige IPC apparatuur moeten patiënten stil zitten/liggen, terwijl voor de behandeling van lymfoedeem lichaamsbeweging juist heel belangrijk is. Met de BiMotion wordt het mogelijk om patiënten te laten bewegen terwijl zij tegelijkertijd door het apparaat worden behandeld. Hiermee wordt in dezelfde tijd een veel effectievere behandeling gegeven.

In dit project wordt de BiMotion apparatuur ontwikkeld van TRL 4/5 naar TRL 7/8. Daarnaast wordt een klinische studie gedaan ter validatie van de effectiviteit van de behandeling.

Brainport Energy Grid Balancing

Aanvrager:Eindhoven Engine B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Simpl.EnerrgyVestigingsplaats:Utrecht
Partner 2:TU/eVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 januari 2024Einddatum:31 december 2024

Projectomschrijving:

Op dit moment wordt de Brainportregio zwaar getroffen door de landelijke uitdagingen met betrekking tot energiezekerheid en de overgang naar duurzame energiebronnen. De geplande investeringen die binnenkort zullen worden gedaan in het elektriciteitsnet, zullen op korte en middellange termijn geen afdoende oplossing bieden voor deze problemen. De Brainport-regio, die wordt beschouwd als de nationale mainport voor de Nederlandse (en Europese) hightech industrie, heeft een sterke strategische betekenis voor Nederland. Verder wil Brainport Regio de bedrijfsactiviteit in komende jaren sterk uitbreiden waarbij een regionale schaalsprong hoort. Het is daarom van groot belang om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen op een duurzame wijze.

De transitieperiode biedt kansen op verschillende terreinen voor het MKB in de regio, oa op het gebied van business intelligence waarvan de markt nog vrijwel niet ontwikkeld is maar wel door de politici in Brussel op honderden miljarden wordt geschat. Om aan de toekomstige energievraag te voldoen bestaat een grote noodzaak aan betere methodes om de energievraag van verbruikers beter op elkaar af te stemmen. Echter, het huidige systeem van netaansluitingen en vermogensverdeling wordt zeer centraal aangestuurd vanuit de netbeheerders en is weinig flexibel georiënteerd en sluit ook niet meer aan op wat de bedrijven, de maatschappij en de geopolitiek vragen. In de nieuwe te verwachten Energiewet wordt echter wel ruimte geboden om veel flexibeler om te kunnen gaan met ons elektriciteitsnet. Op dit moment zijn hier nog geen operationele systemen beschikbaar voor om deze flexibiliteit te ontsluiten en te coördineren.

Binnen deze MRE-aanvraag wil de Eindhoven Engine samen met de TU/e en de startup Simpl.energy een tool ontwikkelen om flexibiliteit in aansluitingen op tussenstation Eindhoven-Oost te ontsluiten. Dit is op een hoger geografisch aggregatieniveau dan industrieterreinen of wijken. Hiervoor zal Eindhoven Engine samen met de TU/e en andere gebruikers (o.a. PSV, DAF) op Eindhoven-Oost een draaiboek ontwikkelen. Simpl.energy zal een systeemontwerp opleveren van een operationeel systeem op het niveau van het tussenstation Eindhoven-Oost. Dit platform zal op een veilige en flexibele manier de aansluitings-en transport overeenkomst kunnen monitoren van de bedrijven.

Startup Talents Network

Aanvrager:Stichting Startup Ecosystem EindhovenVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Gemeente EindhovenVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 2:Control Systems Technology - TU EindhovenVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 3:BraventureVestigingsplaats:Tilburg
Partner 4:OrmitVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 5:The Gate & TU/e ParticipationsVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 november 2023Einddatum:1 januari 2025

Projectomschrijving:

The Brainport Eindhoven area is known for its flourishing high-tech manufacturing industry, building on the foundations of Philips and now growing further along with the successes of ASML. The innovativeness and ecosystem of the region results in many spin-off and attracts others to start their company in this area.

For the past years more effort has been put into creating a thriving startup ecosystem. Initiatives like High Tech XL, innovation Space, The Gate, Gerard & Anton Awards, Demos, Pitches and Drinks, help to set up and grow startups. Luckly, we have seen a large increase in the number of startups in the Eindhoven area. However, the interaction between these startups remains limited while many of them encounter similar challenges. As everyone is working hard to reach their own goals, it is often forgotten to look around and learn from each other. Besides interaction among startups, it is experienced to be difficult to connect to the existing ‘old boy’s network’ consisting of corporates and the SME’s, according to investigation that was held among the 80 winners of the Gerard and Anton Awards.

A common challenge for all these companies is to attract talent. For established, bigger organizations it is common to offer development programs, trainings, traineeships etc. that help to attract and retain their employees. However, startups often do not have the money, knowledge and time to offer this to their employees while especially for (young) people at a startup, the jobs can be demanding, challenging and require a broad skill set. How great would it be to help ambitious talent along their path of growing a company?

Combining the need of more interaction between startups, more interaction with established companies and the development of young talents, we are creating the Startup Talents Network. The main goal is to set up a network of young professionals working at startups and scale-ups that will grow over the years, educate the future tech leaders and coach each other.

To reach this goal, we are setting up a Startup Talents Development program. Every year, 10 to 12 young professionals that are working at a startup or scale-up will follow a program consisting of three tracks of activities: knowledge sharing, networking and personal development. It is found important to meet each other regularly and to create a strong bond between the young professionals to make a safe-space that enables to share personal and business challenges.

We are requesting the MRE Stimuleringsfonds to help up to set up the network. In In this project plan we are explaining in more detail why we want to set up the network, what it will entail and how we could use the help of the Stimuleringsfonds.