Subsidie

Tender februari 2024

6 Projecten ontvangen een subsidie van het Stimuleringsfonds.

In de februari tender van het Stimuleringsfonds werden 16 projecten ingediend. 10 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 6 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op High Tech, Life Sciences & Health, Overig, Overige High Tech, Productietechnologie en Smart & Green Mobility. De projecten worden uitgevoerd in de gemeenten Asten, Deurne, Eindhoven, Gemert - Bakel en Helmond.

Gezamenlijk ontvangen de 6 projecten een bijdrage van € 269.394,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 575.494,-- Daarmee bereiken we een multiplier van 2,1.

Overzicht van de tender

ProjectToegekende bijdrageTotale investeringAard van het project
AnyPick - AnyGrip

€ 50.000

€ 112.000

Productietechnologie
LiveDrop Paperless Share

€ 40.000

€ 100.000

High Tech

Development lichtgewicht (recyclebare) woningelementen

€ 50.000

€ 103.500

Overig

Zelfsturende aanhangwagen als modulair utiliteits-platform

€ 29.394

€ 59.594

Smart & Green Mobility
Automatisering verpakken (cherry)trostomaten

€ 50.000

€ 100.400

Overige High Tech
AIKON Health: Personalized Heart Failure Management

€ 50.000

€ 100.000

Life Sciences & Health

Totaal

€ 269.394

€ 575.494


Informatie over alle projecten

AnyPick - AnyGrip

Aanvrager:Pascal Processing B.V.Vestigingsplaats:Helmond
Partner 1:Motis B.V.Vestigingsplaats:Helmond
Startdatum:1 februari 2024Einddatum:31 januari 2026

Projectomschrijving

Een automatisch pick-and-place-systeem dat via een AI-systeem en de bijbehorende database de pickposities en plaatsingsstrategie van verpakte voedingsproducten in een vooraf gedefinieerde doos of krat herkent. De use case (Pascal Processing BV) is de volledige automatisering van een handmatige pickinglijn aan het einde van een High Pressure Processing (HPP). De uitdagingen zijn de diversiteit aan verpakte verse producten variërend van vruchtensappen tot gesneden eieren tot vlees etc. Eigenlijk allemaal vers verpakte producten die je in de supermarkten aantreft. De HPP verlengt de levensduur van het product met gemiddeld 6 weken, waardoor er minder voedselverspilling ontstaat en schadelijke bacteriën worden gedood. De producten aan het einde van het HPP-proces worden nat en in een volledig willekeurige volgorde uit een cilindrische mand op een transportband geleegd. De operator pakt het product en plaatst het in een krat of doos. De HPP-cyclus duurt ongeveer 7 minuten (afhankelijk van het producttype). Het hier geprojecteerde systeem moet het product herkennen, de oriëntatie volautomatisch bepalen en de robot de pickpositie instrueren. Met de cyclus van 7 minuten moeten alle (natte) producten worden verwerkt/verpakt om klaar te zijn voor de volgende lading.

De uitdaging van het systeem is dat de verwerking van de door de camera gemaakte beelden snel genoeg moet zijn om de beelden te verwerken, met de robot te communiceren om vervolgens de natte producten uit te selecteren, te pakken en te positioneren en /of in een doos te plaatsen en moeten worden gepakt. Nu wordt dit gedaan door 3-5 mensen

Het picken moet snel gaan, wat betekent dat we meerdere producten tegelijk moeten picken en in een doos of krat moeten plaatsen. De huidige orderverzamelsystemen zijn simpelweg niet snel genoeg. Er zijn alternatieve orderverzamelsystemen nodig om tegemoet te komen aan de marktvraag naar pick&place-eisen.De beoogde oplossing zal binnen de voedingsmiddelenindustrie een doorbraak betekenen. De flexibiliteit van het opvangen van de vele omschakelmomenten in de industrie dat nu nagenoeg altijd met mensenhanden wordt ondervangen, zal nu middels vision & robots kunnen worden gedaan. Dit zou inhouden dat een hightech oplossing voor de genoemde problematiek voor het MKB beschikbaar komt.

LiveDrop Paperless Share

Aanvrager:Livedrop BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:Altrons BVVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 februari 2024Einddatum30 september 2024

Projectomschrijving

LiveDrop biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor het moeiteloos opzetten van een datacommunicatiestructuur tussen verschillende systemen. Deze softwareapplicatie maakt het mogelijk om gegevens op een uiterst veilige wijze uit te wisselen, zowel online als offline.
Met een focus op uni-directionele dataoverdracht, biedt LiveDrop niet alleen inherent veiligheid, maar ook een uiterst eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring, waardoor het toegankelijk is voor iedereen.

De technologie van LiveDrop wordt momenteel succesvol toegepast in de gezondheidssector.
Een recente praktijkpilot in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, gericht op het ondersteunen van zorgpersoneel in de complexe wondzorgketen, heeft uitstekende resultaten opgeleverd, en wordt uitgebreid naar andere afdelingen. LiveDrop heeft er zelfs een innovatieprijs ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Tijdens de CES '24 in Las Vegas is LiveDrop ook internationaal gepresenteerd. Daar bleek er grote interesse vanuit andere sectoren te zijn voor de toepassing van de LiveDrop- technologie. Sommige van deze nieuwe toepassingen vereisen echter een veel grotere hoeveelheid te verzenden data. Om aan deze groeiende marktvraag te voldoen, zijn technische aanpassingen aan de LiveDrop-technologie noodzakelijk.

Het doel van dit MRE-project is om zowel de dataoverdrachtssnelheid van de LiveDrop- technologie te verhogen alsook de implementatie ervan aanzienlijk eenvoudiger te maken, waardoor het in veel meer applicaties toepasbaar wordt.

In het kader van dit MRE-project wordt een slimme print driver ontwikkeld voor LiveDrop. Deze driver maakt het mogelijk om de LiveDrop-codes moeiteloos op elk apparaat weer te geven, wat het toepassingsbereik en implementatie van LiveDrop-technologie aanzienlijk zal doen versnellen.

Development lichtgewicht (recyclebare) woningelementen

Aanvrager:De La RoyVestigingsplaats:Gemert - Bakel
Partner 1:UnibouwVestigingsplaats:Gemert - Bakel
Startdatum:2 februari 2024Einddatum:31 december 2024

Projectomschrijving

De huidige werkwijze in de bouwsector, met name bij het plaatsen van ramen, wordt gekenmerkt door complexe processen en het gebruik van zware betonelementen zoals spekbanden, lateien, ornamenten en dorpels. Deze traditionele bouwmethode heeft echter nadelen, waaronder hoge milieubelasting, slechte recyclebaarheid en de noodzaak van zware bouwkranen met CO2-uitstoot. De groeiende vraag naar bredere en langere bouwelementen, gedreven door trends zoals grotere raampartijen en betere isolatie, heeft geleid tot de zoektocht naar duurzamere alternatieven. De focus op duurzaamheid, biobased materialen en circulair bouwen, samen met de beperking van CO2-uitstoot, dwingt de bouwindustrie tot innovatie. Ondanks de opkomst van lichtere materialen in prefab-elementen, zoals hout of lichtstaal met isolatie, blijven technische, esthetische en geluidstechnische uitdagingen bestaan in vergelijking met de traditionele betonnen raamdorpels. Het bestaande assortiment gevelelementen voldoet niet aan de eisen voor lichtheid, afwerking, kleur, en standaardisatie, wat wordt verergerd door wetgeving zoals de Wet Kwaliteitsborging (WKB) die milieuprestaties meetbaar maakt via de MPG- waarde en een lage ecologische footprint vereist. Dit zorgt voor een duidelijke marktbehoefte voor betaalbare gevelelementen die lichtgewicht en ergonomisch verantwoord zijn en voldoen aan de eisen van de WKB en milieuprestaties. Het samenwerkingsverband binnen dit MRE-project tussen DLR en Unibouw heeft daarom als doelstelling om allereerst lichtgewicht raamdorpels te ontwikkelen en te kunnen produceren en industrialiseren. Als ze kunnen aantonen dat raamdorpels lichtgewicht te ontwikkelen zijn en aan de benodigde milieu- en constructieve eisen voldoen, is de doorontwikkeling naar overige gevelelementen naar verwachting goed te maken, om zo nog meer impact te kunnen maken in de verduurzaming van de bouwsector, en met name in de Metropoolregio Eindhoven.

Zelfsturende aanhangwagen als modulair utiliteits-platform

Aanvrager:The Inventive StepVestigingsplaats:Deurne
Partner 1:Vlemmix Aanhangwagens B.V.Vestigingsplaats:Asten
Startdatum:1 februari 2024Einddatum:30 juni 2025

Projectomschrijving

In dit project bundelen Vlemmix Aanhangwagens B.V. en The Inventive Step hun expertise om zodoende een innovatieve zelfsturende trailer klaar te stomen voor marktintroductie. De consortiumpartners ontwikkelen en bouwen in dit project een 0-serie. Het innovatieve concept wordt ontwikkeld als ‘utiliteits-platform’ voor bedrijven (bouw, transport, logistiek, batterijen) en lost het probleem op van de beperkte wendbaarheid van een aanhangwagen, met name bij achteruit manoeuvreren. De voorgenomen innovatie geeft 500 kg extra laadvermogen zonder dat dit beperkingen met zich meebrengt in de wendbaarheid van de combinatie.

Automatisering verpakken (cherry)trostomaten

Aanvrager:MTA System Development &
Engineering B.V.
Vestigingsplaats:Helmond
Partner 1:Aris B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 februari 2024Einddatum:31 januari 2025

Projectomschrijving

In de gehele agrarische markt is een toenemend tekort aan arbeidskrachten ontstaan.
In 2019 was ongeveer een derde van de werknemers in directe dienst in de land- en tuinbouwsector een arbeidsmigrant. De groep arbeidsmigranten krimpt echter en arbeidsmigranten stellen steeds hogere salariseisen waardoor de kosten oplopen. Met de groeiende wereldbevolking en toenemende voedselvraag ligt er tegelijkertijd een grote vraag en uitdaging om de komende jaren de wereld te voeden. Kortom de conventionele manier van werken staat onder druk in de agrarische sector en heeft sterke behoefte aan een duurzame oplossing voor de arbeidstekorten. Automatisering van processen is een voor de hand liggende oplossing, waarbij de focus de afgelopen jaren met name heeft gelegen op het automatiseren van oogst- en bewerkstappen in de kas. Aris B.V. (hierna Aris) en MTA System Development Engineering B.V. (hierna MTA) zien echter kansen in de automatisering van repetitieve handelingen in post-harvesting processen. In dit project richten MTA en Aris zich specifiek op het automatiseren van het verpakkingsproces van (cherry)trostomaten. In de toekomst zou het beoogde concept ook ingezet worden voor andere groente en fruit.

Zowel Aris als MTA bevinden zich in de Metropoolregio Eindhoven. Aris BV is gespecialiseerd in de ontwikkeling van visionsystemen voor de behandeling van verschillende agrofoodproducten.
MTA Group BV is van oorsprong een machinebouwer, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een specialist op het gebied van ontwikkeling en productie van complexe mechatronische machines en systemen. MTA en Aris hebben samen de ambitie om een robotsysteem te ontwikkelen dat ingezet kan worden in het verpakkingsproces van (cherry)trostomaten. Het verpakkingsproces is nu afhankelijk van handarbeid. In dit proces vinden verschillende handelingen plaats, om een exact gewicht in een verpakking te plaatsen, waarvan de voornaamste zijn: de tros tomaten uit het krat nemen, de tros in de verpakking plaatsen, de tros in stukken knippen en de stukken tros toevoegen aan de verpakking. In dit project zullen MTA en Aris een robotsysteem ontwikkelen een automatiseringsoplossing voor het verpakkingsproces.
In dit samenwerkingsproject wordt een prototype van een roboticasysteem ontwikkeld.

AIKON Health: Personilazed Heart Failure Management

Aanvrager:AIKON Health B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:TNO Holst CentreVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:1 april 2024Einddatum:20 december 2024

Projectomschrijving

Heart Failure (HF) is a Chronic, progressive condition. More than 15 million people are estimated to be living with heart failure in Europe alone. With an annual diagnosis of about 6 million new cases in Europe, One in six person can expect to be diagnosed with HF at some point in their lives. Increase in the prevalence of the disease is a result of increased incidence, ageing population, increased survival from other cardiovascular diseases, history of other chronic conditions such as hypertension, and diabetes. Treatment involves treating those underlying conditions and in managing symptoms. One of the critical phase in Heart Failure care is the period immediately post-discharge from the hospital. More than 50% of the patients are readmitted to the hospital within the first 4 months post discharge (1). At discharge from the hospitals, patients are prescribed with several medication to address the underlying conditions and it can take up to 4 to 6 months to titrate / to find the right combination and optimize medication for individual patient. More than 53% of patients are under sub- optimal guideline recommended medication during this transient phase post-discharge from the hospital. Non-availability of longitudinal vital sign data, poor compliance of patients to medication and lifestyle choices, poor compliance to policlinic visits for follow-up are some of the main factors responsible for the sub-optimal medication and eventually, for high rate of readmission. Frequent readmission due to heart failure has a significant impact on the patients, their families and on the health system. Frequent readmission and follow-up care imparts significant burden on the already strained health system. Comprehensive discharge planning, including patient and caregiver education, and patient self-management, may reduce early readmission rates by as much as 25% (1). AIKON Health aims to reduce readmission of heart failure patients with a proprietary device enabled solution to assist Cardiologists and Cardiology nurses in effective management of the condition. The proprietary wearable device enabled solution will measure key vital sign parameters such as the thoracic fluid overload, cardiac output and stroke volume that are relevant for monitoring HF patients. Digital Biomarkers, characteristic of heart failure, can provide indicators of early deterioration and can help Clinicians in identifying patients for intervention at the right time.