Van isoleren tot het opwekken van duurzame energie

Een RES is een strategie voor de overstap naar schone energie, maar wat komt er nu precies in te staan?

 

Eerst isoleren, dan de warmtevraag bepalen

Een afspraak uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat gebouwen en woningen in Nederland 3,4 Megaton minder CO2- mogen uitstoten. Daarom moet de regio aangeven hoeveel energie ze gaat besparen en hoe ze op duurzame warmte gaat overstappen. Hoeveel duurzame energie er in een regio nodig is, hangt namelijk af van het zowel het isoleren als van het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

 

190219_GEBOUWDE OMGEVING-infographic-praatplaat-DEF150dpiRGB

 

 

 

Het isoleren van gebouwen is te vergelijken met een warme jas. Hoe warmer het gebouw, hoe minder energie een gebouw nodig heeft en hoe minder er vraag naar energie is. Dit bepaalt dus deels hoeveel duurzame elektriciteit de regio moet opwekken. Om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken, zijn aanpassingen nodig, zoals de installatie van warmtepompen. Dit vraagt om meer elektriciteit. Ook bepaalt dit hoeveel energie een regio uiteindelijk nodig heeft.

 

Om dat helder te krijgen, moeten alle gemeenten vóór eind 2021 een plan maken om gebouwen en woningen aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen. De regio moet ook een ‘Regionale Structuur Warmte’ opstellen. Daarin staat hoeveel duurzame warmtebronnen er in een regio zijn, maar ook hoeveel warmte een regio nodig heeft en wat er nodig is om het warmtetransport te regelen. Beide zaken zijn onderdeel van de RES.

 

Opwekken van duurzame energie

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 in Nederland minstens 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op land moet worden opgewekt.

Afbeelding TWh

 

* Wind op land, 3 MW vermogen en 2.200 vollasturen

** Zonnevelden met ruimte tussen de panelen 20MW is 30Ha bij 900 vollasturen

*** Zonnepanelen van 300Wp bij 12 panelen gemiddeld per woning.

**** De Centrale Hemweg is een elektriciteitscentrale in Amsterdam

 

De grootschalige opwekking van duurzame energie voorziet in de vraag naar energie die overblijft na besparing van energie en de duurzame opwekking van warmte. De regio bekijkt nu als onderdeel van de RES wat er in zijn leefgebied technisch, ruimtelijk en sociaal haalbaar is om duurzame energie op te wekken.

 

Zonnepanelen op daken

Noord-Brabant heeft maar liefst 54.000 hectare oppervlakte aan daken. Als iedere bewoner van stad of dorp op zijn eigen dak zonnepanelen zet, voldoen we dus al voor een groot deel in die vraag om duurzame energie. Dat vermindert ook de druk op de capaciteit van Brabantse elektriciteitscentrales. Uw hulp als producent en gebruiker van zonne-energie is dus hard nodig om straks ieder huis van voldoende warmte te voorzien.

 

Windenergie en andere energiebronnen

Maar de zon schijnt niet altijd. Daarom zijn er ter aanvulling ook windmolens nodig. Ook dat staat in de RES die elke regio in onze provincie maakt. Samen met u kijken we graag naar geschikte plaatsen voor windmolens of windmolenparken. Daarnaast onderzoeken we andere energiebronnen, zoals warmte uit biogas, biomassa, waterstof en aardwarmte. Deze mix van energiebronnen en het gebruik ervan gaat zeker een aantal keer tussen 2030 en 2050 verschuiven. 2050 is het jaar waarin we minstens 95 procent minder CO2-uitstoot mogen uitstoten.190219_ELEKTRICITEIT-infographic-praatplaat-DEF-150dpiRGB

Delen

FacebookTwitterLinkedIn