Viaduct handen header

Giovanni Wouters nieuwe secretaris-directeur Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft op 7 december 2023 Giovanni Wouters benoemd als nieuwe secretaris-directeur. Hij volgt Jannet Wiggers op die de afgelopen acht jaar secretaris-directeur was. Wouters is een ervaren gemeentesecretaris uit de regio Zuidoost-Brabant. Hij begint op 1 maart 2024 met zijn werkzaamheden voor de MRE.

GW vierkant

Giovanni Wouters was de afgelopen 3 jaar gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel, en daarvoor onder andere loco-secretaris in de gemeenten Helmond en Horst aan de Maas. Ook heeft hij gewerkt bij provincie en ministeries. Hij neemt in totaal ruim 22 jaar aan overheidservaring mee. “De regio is stevig in ontwikkeling. De opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en leefbaarheid, zowel in het stedelijk als landelijk gebied zijn groot. Het is fantastisch om hieraan mee te mogen werken. Samen met de collega’s van het MRE-team, alle betrokkenen bij de gemeenten en partners ga ik daar mijn volle energie op inzetten.” zegt Giovanni Wouters over zijn nieuwe functie.

Metropoolregio Eindhoven is het netwerk waar 21 regiogemeenten samenwerken aan strategische gemeentegrensoverschrijdende opgaven. Deze opgaven staan beschreven in het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 “In goede banen”. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van het Dagelijks Bestuur: “Met de benoeming van Giovanni Wouters hebben we een secretaris-directeur die de MRE op de nieuwe strategisch koers kan houden, actief de partijen kan verbinden en op resultaten kan sturen. We zien uit naar de samenwerking met hem”.

De ambitie van de MRE is een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners. Dit is vertaald naar vijf programma’s: ruimte en wonen, mobiliteit, economie, energietransitie en landelijk gebied. Lees het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 "In goede banen" op onze website.