Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Samen alleen

Onze business is het organiseren van de samenwerking tussen 21 gemeenten op vier thema’s. Op dit moment kunnen we niet fysiek samen komen. We werken allemaal alleen thuis en zoeken elkaar virtueel op. Dat werkt vaak goed, maar het heeft ook beperkingen. We proberen alle lopende werkzaamheden door te laten gaan volgens de planning. Dat lukt niet altijd, soms kan het niet om dat het praktisch niet te organiseren is of omdat de urgentie anders is geworden in deze crisis. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voorgang van ons werk.

Annulering vergadering Algemeen Bestuur 18 maart 2020 i.v.m. het coronavirus

Op woensdag 18 maart 2020 is de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur gepland. In verband met de nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus wordt deze vergadering geannuleerd.

Annulering Metropoolconferentie 25 maart 2020 i.v.m. maatregelen coronavirus

Op 25 maart a.s. staat de Metropoolconferentie gepland. Vanmiddag, donderdag 12 maart, heeft er een persconferentie plaatsgevonden, waarbij door minister Bruins nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn aangekondigd. Eén van de maatregelen is, dat grote bijeenkomsten tot en met 31 maart geen doorgang mogen hebben.

Bijeenkomst Energietransitie 11 maart afgelast

Vanwege de aangescherpte Corona-richtlijnen is besloten om de inwonersbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven op 11 maart in het Evoluon uit te stellen.

Zeven miljoen euro voor betere voorzieningen in de hele regio

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen voor iedereen: een prettig woonklimaat voor alle 800.000 inwoners van onze regio.

Meer ruimte voor creatieve pioniers in Brainport Eindhoven

In een nieuwe ronde van de Regio Deal Brainport Eindhoven is 1.500.000 euro toegekend voor het deelproject ‘TAC: Temporary Art Center’ als onderdeel van ‘Ateliers en Markerspaces’.

Een bezoek aan Herenboeren

Regenen en waaien. Eigenlijk was het de slechts denkbare dag om de Herenboerderij in Boxtel te bezoeken. Een klein gezelschap, samen gebonden door de Metropoolregio Eindhoven waagde het erop

Stimuleringsfonds: Smart Health

De Metropoolregio Eindhoven ondersteunt via het Stimuleringsfonds talloze vernieuwende projecten. Eén van deze projecten is het Smart Health Cluster.

Tweede tender Stimuleringsfonds levert 50 aanvragen op!

Het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is gericht op het ondersteunen van innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een sterkere economie in de regio Zuidoost-Brabant.

Regionaal thema 'Transitie Landelijk Gebied'

Met het Werkprogramma 2020 worden onderwerpen aangepakt die voor de hele regio belangrijk zijn. De kunst is een balans te vinden tussen stedelijk en landelijk gebied. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de héle regio!

Delen

FacebookTwitterLinkedIn