Viaduct handen header

Sfeerverslag Regiobijeenkomst 12 juni 2024

Woensdag 12 juni organiseerden we samen met subregio’s A2-Samenwerking, Kempen, Peel en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de regioconferentie. Ruim 200 raadsleden en collegeleden uit Zuidoost-Brabant waren aanwezig om mee te praten over de ontwikkelingen in de regio.

Plenaire start

Elly Blanksma (burgemeester Helmond) heette de deelnemers van harte welkom bij de Brainport Human Campus in Helmond. Een zeer toepasselijke locatie, het doel van Brainport Human Campus is namelijk organisaties verbinden, elkaar inspireren en samen zorgen voor meer werkgeluk. Jeroen Dijsselbloem (burgemeester Eindhoven en voorzitter van de MRE) opende daarop de bijeenkomst en schetste de recente ontwikkelingen en eindigde met de oproep om samen de schaalsprong op een duurzame manier te maken: een schaalsprong in balans.

Tom Wilthagen gaf een inspirerende key note over Brede Welvaart in de Brainportregio. De schaalsprong levert een druk op de brede welvaart in de regio. Het is een operatie om de world class economy aan te vullen met een world class society. We willen niet alleen de slimste regio zijn maar ook de sterkste, daarvoor is een schaalsprong in brede zin nodig. En dit vraagt veel aandacht van de overheid als hoeder van de brede welvaart.

Een eerste reactie op de prikkelende keynote werd gegeven in een panelgesprek met vertegenwoordigers van subregio’s, Jos van Bree (burgemeester Geldrop-Mierlo en voorzitter van het SGE), John Bankers (wethouder gemeente Asten), Arnoud van Hulst (gemeenteraadslid gemeente Bladel) en Marcel Lemmen (wethouder gemeente Cranendonck en voorzitter MRE poho mobiliteit). Hierbij kwam onder andere aan de orde dat de schaalsprong ook een kans kan zijn voor kleine kernen. Waarbij we op alle schalen moeten samenwerken, en lokaal moeten acteren in een globale context. En als raadslid blijven kijken naar wat primair belangrijk is voor de inwoners, nu en in de toekomst.

Deelsessie en afsluiting

Daarna gingen de deelnemers in 4 deelsessies uit elkaar. 1 informerende sessie over bedrijventerreinenprogrammering en intensivering schaalsprong met Project Beethoven, en 3 werksessies namelijk Wonen – Woondeal, sociaal-maatschappelijke opgaven & voorzieningen en raadslid tijdens de schaalsprong hoe doe ik dat? In de werksessie werd door de aanwezigen actief input gegeven op de regionale ontwikkelingen.

De bijeenkomst eindigde met aandacht voor Elly Blanksma (burgemeester van Helmond en vicevoorzitter MRE) omdat dit haar laatste regioconferentie was.

Meer informatie over de regioconferentie

Informatie over de presentaties en deelsessies vindt u op deze pagina op onze website.

Kijk hieronder de sfeerimpressie van de bijeenkomst: