Nieuwsarchief

Eerste Masterclass: de Regio als een Samenhangend Geheel

Inwoners en ondernemers bewegen dagelijks binnen de hele regio om te wonen, werken en recreëren. Er zijn ook al vele onderzoeken hiernaar gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om woon-werkverkeer, waar kinderen naar school gaan, welke plaatsen we bezoeken om te recreëren of waar we boodschappen doen en winkelen. Maar hoe zit dat nu precies? En wat hebben we daaraan? En wat zegt dit over de lange termijn? Tijdens de Masterclass op vrijdag 21 mei vertelde prof. dr. Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam) welke verbindingen er zijn en hoe die de samenhang in de regio beïnvloedt.

Terugkijken


Masterclasses 2021

De masterclass over De Regio als Samenhangend Geheel is de eerste in een serie.

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend om onze kennis gedreven innovatieve high-tech maakindustrie. Door kennisdeling ontstaat er een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, als aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. Op een informele manier willen wij u de komende periode uitnodigen om aan deze masterclasses deel te nemen vanuit uw rol als raadslid, collegelid of ambtenaar.

U bent allen van harte welkom om digitaal deel te nemen. De masterclasses worden opgenomen en zijn ook voor u als gemeenten op een later moment bruikbaar bij gesprekken over bovenlokale opgaven binnen uw eigen gemeente.

De serie masterclasses 2021 bestaat uit de onderwerpen: de regio als samenhangend geheel, mobiliteit, energie, stad-land en klimaat, Brede Welvaart en Economie. Lees meer op onze website over het programma van de Masterclasses in 2021.