Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionaal Platform: Jacques Wallage over de toekomst van gemeentelijke samenwerking

Jacques Wallage neemt ons mee in een enthousiast betoog over de toekomst van de gemeentelijke samenwerking. Hij spreekt vanuit zijn eigen ervaringen als voormalig burgemeester van Groningen en voormalig voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Regionaal Platform: Ontwikkeldagen besproken

Namens de kerngroepleden geeft Wilbert Seuren een terugkoppeling van de ontwikkeldagen. De aanleiding om er met elkaar over te spreken is dat er op 13 december een volgende ontwikkeldag is. De voorbereiding daarvoor is in volle gang. Wilbert wil graag de collega’s bestuurders de gelegenheid bieden om suggesties mee te nemen.

Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen vanaf 18 september 2017 een lening voor hun plan aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF. Het LOF stimuleert nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers naar de provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden.

Regionaal woonwensenonderzoek van start

Op maandag 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en –wensen van de inwoners in Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden. De laatste keer was in 2014.

Stimuleringsfonds steeds beter gevonden.

Het aantal aanvragen bij het Stimuleringsfonds vertoont al enige tijd een stijgende lijn. In de afgelopen tender werden maar liefst 52 aanvragen ingediend, waarvan in totaal 35 aanvragen zijn gehonoreerd

Actie-agenda voor robotisering/digitalisering

Er moet op korte termijn een actie-agenda voor de Metropoolregio Eindhoven komen rond het thema robotisering/digitalisering en de gevolgen hiervan voor arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Die conclusie trok wethouder Jos van Bree, bestuurlijk trekker van de werkplaats Arbeidsmarkt, aan het slot van een bijeenkomst van de werkplaats op donderdag 7 september jl

Mobiliteit op de boot

Het overleg van de wethouders verkeer en vervoer van de regio Zuidoost-Brabant was op maandag 11 september 2017 eens niet aan land, maar op de boot.

Brainport Eindhoven ijvert voor samenwerking met nieuw kabinet

Het einde van het zomerreces is een goed moment voor een update over de Brainport Nationale Actieagenda! Op 5 april heeft Brainport Eindhoven onder die noemer haar aanbod (en de bijbehorende vraag) overhandigd aan toenmalig informateur Schippers, demissionair minister Kamp én leden van verschillende fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit met als doel het belang van Brainport Eindhoven voor Nederland voldoende te laten landen in een nieuw regeerakkoord. Zodra de spreekwoordelijke witte rook uit het torentje komt, kunnen we daar weer gezamenlijk verder op inzetten

Shotgun promotieteam op introductieweek Eindhoven

Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Het promotieteam van Shotgun bezoekt evenementen in Brabant om jongeren duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid tijdens het autorijden te verbeteren.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn