Helmond Header website MRE TLG

Nieuwe wethouders TLG van start

Op donderdag 19 mei 2022 kwamen de portefeuillehouders van het regionale thema Transitie landelijk gebied voor het eerst na de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar. In de mooie trouwzaal van kasteeltje Cranendonck werd de nieuwe ploeg welkom geheten door voormalig wethouder Frans Kuppens. Nog niet alle gemeenten waren vertegenwoordigd omdat in een aantal gemeenten de nieuwe colleges nog niet zijn geïnstalleerd.

Kasteel Cranendonck

Het was voor sommigen een eerste kennismaking met de collega-bestuurders op dit thema. Transitie landelijk gebied is als opgave binnen de Metropoolregio Eindhoven relatief jong. Sinds 2018 werken de 21 gemeenten samen aan een landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is. Zo werken we op regionaal niveau aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving: Brainport Buiten. Het buitengebied staat flink in de belangstelling.

Met het Nationaal programma landelijk gebied (NPLG) zet het Rijk maar liefst 25 miljard in om (inter)nationale doelen op het gebied van onder meer kringlooplandbouw, stikstof, water en natuur te realiseren. De aanwijzing van de Peel als Novex gebied laat zien dat het Rijk de transitie-opgaven in deze regio als urgent bestempelt. Dit biedt kansen, maar vraagt ook een goede samenwerking tussen gemeenten en andere betrokkenen.

TLG algemeen