Helmond Header website MRE TLG

‘De Metropoolregio smaakt naar meer!’

Onlangs hebben het Pon& Telos en BRO een essay uitgebracht getiteld: De Metropoolregio smaakt naar meer! De portefeuillehouders Transitie landelijk gebied vinden het belangrijk de inzichten en adviezen uit dit essay te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026.

Kaft De Metropoolregio smaakt naar meer

Stad en land vormen één complete regio en voedselvoorziening is een thema bij uitstek dat stad en land met elkaar verbindt. Het essay vormt een verkenning om langs het spoor van voedsel de verbinding tussen stad en land te versterken en hiermee een maatschappelijke opgave op te pakken.

Een ontwikkeling die past in de verduurzaming van de voedselkringlopen via kringlooplandbouw en korte(re) ketens. Het essay vormt voor de 21 gemeenten een onderlegger en inspiratiebron om hier samen met andere partijen in en buiten onze regio mee aan de slag te gaan. Het essay zoomt in op innovatie, maar ook op de kansen die de gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000 gebieden biedt om kringlooplandbouw te bevorderen. De opstellers dagen de bestuurders in de regio uit een keuze te maken waar de regio zich op gaat richten. Hoe ziet onze regionale voedselstrategie eruit? Wat kunnen we als gemeenten zelf doen en wie hebben we daarbij nodig? En welke instrumenten staan tot onze beschikking?

Dit essay is opgesteld op verzoek van bestuurders Esther Langens-Brooimans en Gaby van den Waardenburg. Zij hebben zich afgelopen bestuursperiode vanuit de Koplopersgroep Transitie landelijk gebied ingezet voor de verbinding stad-land.