Actueel

Digitale sessie over versnellingsopgave is terug te kijken

Op 20 juli was een digitale bijpraatbijeenkomst over de versnellingsopgave met Elly Blanksma, Stijn Steenbakkers, Marinus Biemans en Paul van Nunen van Brainport Eindhoven. Deze is nu terug te kijken.

De voorziene (demografische) groei is van 795.000 nu naar 900.000 inwoners in de regio. Dit mede door de sterke economie (universiteit, internationale bedrijven, campussen enz). Die groei betekent dat er ook meer woningen en voorzieningen nodig zijn, dat er aandacht voor de bereikbaarheid moet zijn. We willen dat het fijn wonen, werken én recreëren is voor alle inwoners in de regio. De groei moet in balans gebeuren, een brede welvaart voor iedereen.

Die versnellingsopgave is een uitdaging maar biedt ook kansen voor gemeenten. Denk aan meer huizen voor inwoners, het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van kernen.

Voor de opgave hebben we elkaar in de regio hard nodig, de 21 gemeenten, bedrijven, instellingen, provincie en waterschappen. Samen moeten we aan de slag.

Om in Den Haag dingen voor elkaar te krijgen, is het belangrijk om met 1 mond te praten. Als we dat niet doen, zodra we verdeeld overkomen, krijgen we het niet voor elkaar. Het is aan onszelf om elke keer weer de gemene deler in de regio te vinden.

Er is niet een versnellingsopgave die opgelegd wordt. Maar we maken deze zelf, maken het zelf concreet en voeren het uit. Uiteindelijk besluiten de 21 gemeenteraden. En gezien de opgave, is het belangrijk dat daarbij ook oog is voor het geheel. Zoals gezegd werd tijdens de bijeenkomst: je kan door een rietje kijken naar alleen de eigen gemeente of ook breder met een regionaal perspectief.

Daarom is het nodig om nu het gesprek aan te gaan. In het najaar zijn verdere besprekingen met het Rijk gepland, daar moeten we klaar voor zijn.

Dus een oproep voor de 21 gemeenteraden: ga het gesprek aan. In de eigen gemeente in de raad en samen met de wethouder. Maar ook in de regio. Dit najaar is er weer een regionale bijeenkomst over de versnellingsopgave, hopelijk een fysieke zodat we de dialoog aan kunnen met elkaar.

Bekijk de bijpraatbijeenkomst nu terug. En lees de informatiebrief die aan de gemeenteraden is gestuurd.