Een dynamisch netwerk

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen. En zo werken we samen aan onze ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners.

 

Om de gezamenlijke ambitie te realiseren, moeten we elkaar in de regio ontmoeten. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot een nieuwe energie waar de vonken van af vliegen! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio beter.


Het netwerk van de Metropoolregio Eindhoven is sterk. We organiseren veel werkbijeenkomsten met gemeenten en triple helix partners. En onze verbindingen strekken zich ook buiten de regio uit.

 

Het bestuurlijk netwerk in de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit verschillende onderdelen:

 

netwerk plaatje handout 600x200

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn