Een dynamisch netwerk

Samenwerkingsakkoord In Goede Banen vastgesteld.

Kaft Samenwerkingsakkoord

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat na de gemeenteraadsverkiezingen, dus eens per vier jaar, een nieuwe regionale agenda opgesteld wordt. Hierin beschrijven we vanuit toekomstige opgaven de strategische gezamenlijke inhoudelijke ambities, opgaven, doelen en afspraken waar de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de komende jaren samen aan willen werken.


Om tot dit akkoord te komen, is de afgelopen tijd een zorgvuldig proces doorlopen. Vele ambtenaren, collegeleden, raadsleden en samenwerkingspartners als Provincie Noord-Brabant, Brainport en de waterschappen waren hierbij nauw betrokken. Dit proces heeft geleid tot een nieuwe inhoudelijke agenda, die we vastleggen in het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 In Goede Banen.

Op 1maart heeft het Algemeen Bestuur dit nieuwe samenwerkingsakkoord unaniem vastgesteld.

Lees hier het Samenwerkingsakkoord (PDF) en de aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden (PDF)