Gulbergen header

Ontwikkelvisie voor Gulbergen definitief

Een nieuw regionaal stadspark, waar de natuur de ruimte krijgt en inwoners van de steeds drukker wordende Brainportregio terecht kunnen om uit te waaien, te sporten, spelen, wandelen of een lekker kopje koffie te drinken op het terras. Dat is grofweg de Ontwikkelvisie voor Landgoed Gulbergen, waar nu ook het Algemeen Bestuur van MRE mee heeft ingestemd.

De Ontwikkelvisie kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject met omwonenden, verenigingen en andere betrokkenen in 2022. Daaruit bleek overduidelijk dat er voor andere ontwikkelrichtingen, zoals vakantiehuisjes, een zonne- of windpark of woningbouw weinig animo was. In oktober 2023 werd de visie voor een regionaal stadspark eerst voorgelegd aan de betrokkenen tijdens een webinar dat inmiddels zo’n 200 keer is bekeken. Op een inloopavond in november kwamen bovendien zo’n 20 omwonenden en andere betrokkenen af om een vraag te stellen of een idee voor te leggen. Daarna was ons algemeen bestuur aan zet om de ontwikkelvisie definitief vast te stellen. Dat is in februari 2024 gebeurd.

Lees meer over de Ontwikkelvisie op de aparte website over Gulbergen. Hier is ook de Ontwikkelvisie zelf te raadplegen.

En kijk hieronder de video over de Ontwikkelvisie.