Header nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsconferentie 10 januari 2024: Brede Welvaart in de regio

Beste raads- en collegeleden,

Graag openen we met u het nieuwe jaar tijdens onze regionale nieuwjaarsconferentie op woensdag 10 januari 2024. Op de High Tech Campus Eindhoven gaan we met u in gesprek over actuele ontwikkelingen en initiatieven in onze regio over brede welvaart.

'Het perspectief brede welvaart is ons kompas in de regionale opgaven', zo staat beschreven in ons Samenwerkingsakkoord. De Brainportregio is tenslotte alleen een succes als de groeiende welvaart breed wordt gedeeld. Dat betekent ook investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit is cruciaal voor draagvlak van onze inwoners bij het in goede banen leiden van onze groei.

Het brede welvaartsperspectief helpt ons om de balans te vinden tussen enerzijds investeren in wonen, werken en mobiliteit en anderzijds het versterken van brede basisvoorzieningen zoals onderwijs, zorg, natuur en sportvoorzieningen. Op verschillende manieren zijn we in onze regio concreet aan de slag met brede welvaart. Zo zetten we in op betaalbare woningen en een bereikbare regio voor iedereen. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van voorzieningen zoals basisscholen, in relatie tot de groei van onze regio. En we hebben aandacht voor elkaar via onder meer Brainport voor elkaar.

Trapt u samen met ons 2024 af?

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Metropoolregio Eindhoven

Jeroen Dijsselbloem

voorzitter.

Meer informatie

Lees hier de uitnodiging inclusief het programma in PDF.