Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionaal Platform: Brainport Nationale Actieagenda

Eind 2016 heeft onze regio de status van Mainport verkregen. Op 5 april 2017 is het ambitiedocument voor de Brainport Nationale Actieagenda aangeboden in Den Haag. Recent is een propositie aan het Rijk aangeboden voor de zogeheten regio enveloppe van het Rijk, waarin in totaal 950 miljoen is gereserveerd voor urgente opgaven; de regio Eindhoven is daarin expliciet benoemd.

Drukbezochte inloopbijeenkomst Brabantse Energiecorridor A58

Het onderzoek naar het potentieel aan energieopbrengst langs de A58 kreeg op 27 februari een vervolg met een inloopbijeenkomst voor stakeholders langs de A58.

Taskforce startklaar voor Transitie-agenda landelijk gebied

Op het Regionaal Platform van 21 februari a.s. presenteert de Taskforce transitie landelijk gebied aan de regiobestuurders een concreet plan voor oplevering van een transitie-agenda voor 1 juli a.s. Met deze agenda wil de regio, in afstemming met de provincie, aanspraak maken op de door het kabinet beschikbaar gestelde middelen voor de warme sanering varkenshouderij.

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

 De regio’s Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven alsook de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen.

Afronding Integrale Strategie Ruimte!

De Integrale Strategie Ruimte is door 17 gemeenteraden vastgesteld. Vier raden hebben het onderwerp volgende week op de agenda staan. Wanneer ook deze raden de visie vaststellen, en de signalen wijzen daarop, is er een krachtig en breed gedragen beeld over de ontwikkelingsrichting van onze regio.

Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen vanaf 18 september 2017 een lening voor hun plan aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF. Het LOF stimuleert nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers naar de provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden.

Klimaatadaptatie in de regio

Afgelopen jaar hebben we de gevolgen van de verandering van het klimaat ondervonden. Een hoosbui trok over de regio. De schade door de wateroverlast en de hagelbuiten was enorm. In het kader van de Integrale Strategie Ruimte is voor de regio een stresstest uitgevoerd.

Leisure Ontwikkel Fonds biedt kansen voor regionale ondernemers

De Metropoolregio Eindhoven neemt deel aan het provinciale Leisure Ontwikkel Fonds. Dit fonds, een initiatief van Midpoint Brabant, Efteling, Libéma en de provincie, is gericht op versterking van het lokale leisureaanbod met internationale potentie.

Klimaatstresstest voor de regio

We willen dat onze regio een veilige, aantrekkelijke, gezonde en gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving kent. Deze ambitie wordt uitgewerkt in de Strategie Ruimte voor de Metropoolregio. In dat kader doen we een Klimaatstresstest waarin we in beeld brengen waar we in de regio last hebben of krijgen van de situaties waarin het te nat, te heet of te droog is. We brengen ook in beeld waar klimaatverandering kansen biedt!

Extra inspanning voor werk 50-plussers: Maak een punt met je leeftijd!

De gemeenten Eindhoven en Helmond gaan zich extra inspannen om een bijdrage te leveren aan vermindering van de werkloosheid onder 50-plussers. Hoewel beide gemeenten in 2016 al behoorlijke prestaties leverden, moet een kleine verhoging er toch inzitten. Dat bleek vorige week tijdens een goed bezochte bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt van Metropoolregio Eindhoven.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn