Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Ontwikkeldag: werkatelier klimaatadaptatie

Het werkatelier Klimaatadaptatie vindt in een interactieve sfeer plaats. Bij binnenkomst van de deelnemers draait het filmpje van de Integrale Strategie Ruimte (ISR) van de Metroloopregio Eindhoven in een verder lege zaal. Het lint op de vloer roept associaties op als ‘over de streep’ en ‘we beginnen met niets’.

Ontwikkeldag: werkatelier vernieuwing openbaar vervoer

Christophe van der Maat opent met een korte pitch waarin hij aangeeft dat er in Zuidoost een prima concessie is gesloten die heeft geleid tot zero emissie bussen. Bovendien is deze week in Helmond Bravo flex gestart. De vernieuwing van het OV is dus al in volle gang. Waarom zo kort na de concessie voor Zuidoost nu weer een workshop? Omdat we nu al moeten starten om in 2022 een goede concessie in West te kunnen wegzetten als opmaat voor o.a. de andere regio’s.

Samen aan de slag voor de woningmarkt

De woningmarkt kent een groot aantal uitdagingen voor de komende jaren. Denk aan het versnelling van de woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het transformeren van leegstaand vastgoed naar woningen. Dat zijn belangrijke doelen van de Brabantse Agenda Wonen.

Opdracht Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld

Woensdag 13 december jl. is in het Regionaal Platform de opdracht voor de Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld

Regionale begrippenlijst Wonen 2018 vastgesteld

Door de 21 gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionale of lokale woningmarkt. Een voorbeeld hiervan is de Regionale Begrippenlijst Wonen 2018  die op woensdag 13 december is vastgesteld tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost-Brabant (RRO).

RUP 2018 is klaar!

Op 4 december jl heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie het Regionaal UitvoeringsProgramma Zuidoost Brabant 2018 (RUP) goedgekeurd en vastgesteld. En op woensdag 13 december is het RUP 2018 tijdens de ontwikkeldag aangeboden aan gedeputeerde van der Maat

Afronding Integrale Strategie Ruimte!

De Integrale Strategie Ruimte is door 17 gemeenteraden vastgesteld. Vier raden hebben het onderwerp volgende week op de agenda staan. Wanneer ook deze raden de visie vaststellen, en de signalen wijzen daarop, is er een krachtig en breed gedragen beeld over de ontwikkelingsrichting van onze regio.

Bravo één jaar actief: wethouders mobiliteit bijgepraat

Een jaar na de ingang ontvangt Hermes-directeur Juul van Hout de wethouders Mobiliteit van de 21 regiogemeenten om ze bij te praten over de concessie van Bravo.

Project InnovA58

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van deze delen van de A58.

Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten in de regio

De Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven laat een regiobreed onderzoek uitvoeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk binnen alle 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven. Als startschot voor dit groots opgezette kwalitatieve onderzoek naar het werken wonen en leven van Poolse arbeidsmigranten in onze regio heeft afgelopen middag een symposium plaatsgevonden met als thema ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten is geen taak voor gemeentebesturen, maar voor de werkgevers’.  De bijeenkomst in het Conferentiehotel Eindhoven was een groot succes en uitverkocht met ruim 90 bezoekers.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn