Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionale begrippenlijst Wonen 2018 vastgesteld

Door de 21 gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionale of lokale woningmarkt. Een voorbeeld hiervan is de Regionale Begrippenlijst Wonen 2018  die op woensdag 13 december is vastgesteld tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost-Brabant (RRO).

RUP 2018 is klaar!

Op 4 december jl heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie het Regionaal UitvoeringsProgramma Zuidoost Brabant 2018 (RUP) goedgekeurd en vastgesteld. En op woensdag 13 december is het RUP 2018 tijdens de ontwikkeldag aangeboden aan gedeputeerde van der Maat

Afronding Integrale Strategie Ruimte!

De Integrale Strategie Ruimte is door 17 gemeenteraden vastgesteld. Vier raden hebben het onderwerp volgende week op de agenda staan. Wanneer ook deze raden de visie vaststellen, en de signalen wijzen daarop, is er een krachtig en breed gedragen beeld over de ontwikkelingsrichting van onze regio.

Bravo één jaar actief: wethouders mobiliteit bijgepraat

Een jaar na de ingang ontvangt Hermes-directeur Juul van Hout de wethouders Mobiliteit van de 21 regiogemeenten om ze bij te praten over de concessie van Bravo.

Project InnovA58

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van deze delen van de A58.

Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten in de regio

De Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven laat een regiobreed onderzoek uitvoeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk binnen alle 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven. Als startschot voor dit groots opgezette kwalitatieve onderzoek naar het werken wonen en leven van Poolse arbeidsmigranten in onze regio heeft afgelopen middag een symposium plaatsgevonden met als thema ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten is geen taak voor gemeentebesturen, maar voor de werkgevers’.  De bijeenkomst in het Conferentiehotel Eindhoven was een groot succes en uitverkocht met ruim 90 bezoekers.

LifeSense Group presenteert Carin2.0 op Medica-beurs

De Eindhovense start-up LifeSense Group heeft op de Medica-beurs in Düsseldorf Carin2.0 gelanceerd. Dit vormt de eerste stap in een wereldwijde uitrol van dit comfortabele, esthetische ondergoed met sensortechnologie, waardoor vrouwen met incontinentieproblemen kunnen worden geholpen. LifeSense Group heeft zijn technologie ontwikkeld via het HighTechXL programma, waarna de doorontwikkeling naar Carin2.0 vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is ondersteund met een aanjaagbijdrage.

Stand van zaken van de Werkplaatsen

Bent u benieuwd naar de wat onze Werkplaatsen bereikt hebben de afgelopen tijd en wat ze nog van plan zijn de komende tijd?

Werkplaats Detailhandel heeft een nieuwe voorzitter

Wethouder Piet Machielsen van de gemeente Oirschot is nieuwe Bestuurlijk Trekker van de Werkplaats Detailhandel.

Voorwoord vicevoorzitter van de Raadstafel21: Aankomende gemeenteraadsverkiezingen

Over enkele maanden zullen de gemeenteraadsverkiezingen alweer plaatsvinden. Niet alleen zorgt dit voor wisselingen in de gemeenteraden, maar ook bij de Metropoolregio Eindhoven en de Raadstafel21. Nieuwe bestuurders en raadsleden zullen aantreden en het stokje van hun voorgangers overnemen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn