Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

De vervolgplanning

Alle informatie uit de gesprekken op 24 en 31 januari, de interviews met externen, de literatuur en natuurlijk het evaluatierapport en de inspraakreacties erop, worden nu bij elkaar gebracht in het eerste concept van het ambitiedocument.

Nieuws over de Update

Op dit moment zijn we bezig met de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Een verbetering van de samenwerking. Het eindresultaat van de Update zijn nieuwe onderlinge afspraken over de thema’s en opgaven van de samenwerking en een nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment zitten we in fase 1 van de Update, centraal hierbij staat de vraag waarop willen we samenwerken en op welke manier? Het resultaat van fase 1 is een gedragen ambitiedocument.

Bijeenkomst Update met colleges op 24 januari

In het nieuwe, net geopende Huis van Waalre spraken op 24 januari ruim 80 collegeleden over de ambitie van de samenwerking.

Bijeenkomst Update met colleges en raden op 31 januari

Op woensdag 31 januari was het druk in het Huis van Waalre. Ruim 120 college- en raadsleden waren aanwezig om een bijdrage te leveren aan de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Na het welkomstwoord van de trotse Burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeijer, ging John Jorritsma in op de Update en het belang van de samenwerking voor inwoners van de regio.

Fase 1 Update: Literatuurstudie

Als onderlegger voor het nieuwe ambitiedocument voor de regio is ook een literatuurstudie gedaan. In de afgelopen periode zijn er diverse relevante publicaties vanuit diverse (overheids)partijen verschenen die een richting schetsen voor de ontwikkeling van regio’s. Op basis van deze studies zijn een aantal thema’s uitgekozen die in het ambitiedocument benoemd zullen worden.

Fase 1 Update: Interviews met externe partners

Om het ambitiedocument dat wordt opgesteld ook te voorzien van goede inzichten van partners uit onze bredere netwerken, vindt een interviewronde plaats met onze directe stakeholders (o.a. VNO NCW Brabant-Zeeland, Waterschappen, ZLTO, Provincie, Brabant Kennis, kennislectoraat Fontys).

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

 De regio’s Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven alsook de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen.

Staatssecretaris Keijzer bezoekt Brainport Eindhoven en neemt investeringsplan in ontvangst

De uitwerking van de Mainport status van Brainport Eindhoven, zoals beschreven in het regeerakkoord, krijgt een vliegende start met de propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe.

Van start met de Update

We beginnen in januari 2018 met de Update Metropoolregio Eindhoven. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten. De Update gaan de gemeentebestuurders allemaal samen doen, het is immers hun samenwerking.

Ontwikkeldag: werkatelier transitie landelijk gebied

Het werkatelier wordt ingeleid door burgemeester Peter Maas, lid van de werkplaats Economische strategie. Hij schetst de aanwezigen de urgentie om voor het landelijk gebied met een oplossing voor de intensieve dierhouderij te komen. En de noodzaak om een nieuw perspectief voor het landelijk gebied te benoemen vanuit de waarde die het heeft voor de Brainport regio

Delen

FacebookTwitterLinkedIn