Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regio Deal Brainport en Brainport Nationale Actieagenda

Op 4 juli heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven gesproken over de Regio Deal Brainport en de Brainport Nationale Actieagenda. Het Algemeen Bestuur heeft unaniem ingestemd met het voorstel om deze te voorzien van een steunverklaring namens de 21 gemeenten.

Regio betrokken bij hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

Op 7 juli jl. heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van het akkoord wat ze heeft gesloten met de ketenpartijen, regionale overheden en VNG in het kader van de warme sanering van de varkenshouderij. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro opgenomen voor de warme sanering met als doel het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden. In het hoofdlijnenakkoord staat aangegeven hoe deze middelen worden ingezet. De minister ziet Noord-Brabant als een belangrijk doelgebied.

Metropoolregio Eindhoven in de Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Het Rijk werkt aan een Nationale omgevingsvisie. Net als gemeenten maken ook de provincie en het Rijk een eigen omgevingsvisie. Voor onze regio is het belangrijk dat onze ambities door provincie en Rijk worden ondersteund. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, hebben inmiddels een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk en regio.

Themabijeenkomst 14 juni: Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken

Op 14 juni jl. organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls een bijeenkomst voor de contactambtenaren energie, ruimte en (ondergrondse) infrastructuur van gemeenten. Het thema was ‘Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken’.

Themabijeenkomst 14 juni: Grootschalige opwek duurzame energie

Op 14 juni organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls (onderdeel van Enexis) een bijeenkomst voor de contactambtenaren energie, ruimte en (ondergrondse) infrastructuur met als thema ‘Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken’.

Aankondiging themabijeenkomst ambtenaren energie en ruimte: ‘Grootschalige opwek duurzame energie’ (14 juni)

Op donderdag 14 juli organiseren we de volgende themabijeenkomst voor de contactambtenaren energie, wederom in samenwerking met de ODZOB en Enpuls. Deze themabijeenkomst staat in het teken van het thema grootschalige opwek van duurzame energie.

Projecten collectieve zonne-energie, mét bewonersparticipatie

In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis) zijn bijna alle gemeenten in de regio bezocht om de kansen en knelpunten te bespreken bij zonprojecten met bewonersparticipatie.

Inrichting Innovatiestrook Innova58

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onderzoekt de mogelijkheid of ter hoogte van Best een nieuw servicestation voor personenwagens en vrachtwagens kan worden ingericht met elektrische laadstations en een mogelijkheid voor vrachtwagens om waterstof te tanken.

Brabantse energiecorridor A58

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, kansen gezien om de A58 te ontwikkelen tot de Brabantse Energiecorridor. Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv heeft de kansen in beeld gebracht en op 28 maart 2018 een rapport opgeleverd met een positief resultaat.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn