Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Fase 1 Update: Literatuurstudie

Als onderlegger voor het nieuwe ambitiedocument voor de regio is ook een literatuurstudie gedaan. In de afgelopen periode zijn er diverse relevante publicaties vanuit diverse (overheids)partijen verschenen die een richting schetsen voor de ontwikkeling van regio’s. Op basis van deze studies zijn een aantal thema’s uitgekozen die in het ambitiedocument benoemd zullen worden.

Fase 1 Update: Interviews met externe partners

Om het ambitiedocument dat wordt opgesteld ook te voorzien van goede inzichten van partners uit onze bredere netwerken, vindt een interviewronde plaats met onze directe stakeholders (o.a. VNO NCW Brabant-Zeeland, Waterschappen, ZLTO, Provincie, Brabant Kennis, kennislectoraat Fontys).

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

 De regio’s Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven alsook de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen.

Staatssecretaris Keijzer bezoekt Brainport Eindhoven en neemt investeringsplan in ontvangst

De uitwerking van de Mainport status van Brainport Eindhoven, zoals beschreven in het regeerakkoord, krijgt een vliegende start met de propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe.

Van start met de Update

We beginnen in januari 2018 met de Update Metropoolregio Eindhoven. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten. De Update gaan de gemeentebestuurders allemaal samen doen, het is immers hun samenwerking.

Ontwikkeldag: werkatelier transitie landelijk gebied

Het werkatelier wordt ingeleid door burgemeester Peter Maas, lid van de werkplaats Economische strategie. Hij schetst de aanwezigen de urgentie om voor het landelijk gebied met een oplossing voor de intensieve dierhouderij te komen. En de noodzaak om een nieuw perspectief voor het landelijk gebied te benoemen vanuit de waarde die het heeft voor de Brainport regio

Ontwikkeldag: werkatelier klimaatadaptatie

Het werkatelier Klimaatadaptatie vindt in een interactieve sfeer plaats. Bij binnenkomst van de deelnemers draait het filmpje van de Integrale Strategie Ruimte (ISR) van de Metroloopregio Eindhoven in een verder lege zaal. Het lint op de vloer roept associaties op als ‘over de streep’ en ‘we beginnen met niets’.

Ontwikkeldag: werkatelier vernieuwing openbaar vervoer

Christophe van der Maat opent met een korte pitch waarin hij aangeeft dat er in Zuidoost een prima concessie is gesloten die heeft geleid tot zero emissie bussen. Bovendien is deze week in Helmond Bravo flex gestart. De vernieuwing van het OV is dus al in volle gang. Waarom zo kort na de concessie voor Zuidoost nu weer een workshop? Omdat we nu al moeten starten om in 2022 een goede concessie in West te kunnen wegzetten als opmaat voor o.a. de andere regio’s.

Samen aan de slag voor de woningmarkt

De woningmarkt kent een groot aantal uitdagingen voor de komende jaren. Denk aan het versnelling van de woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het transformeren van leegstaand vastgoed naar woningen. Dat zijn belangrijke doelen van de Brabantse Agenda Wonen.

Opdracht Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld

Woensdag 13 december jl. is in het Regionaal Platform de opdracht voor de Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld

Delen

FacebookTwitterLinkedIn