Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Resultaten Koopstromenonderzoek 2017

Er is voor de Metropoolregio Eindhoven een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in hoe de gemeenten in de regio zich tot elkaar verhouden en welke gebieden en sectoren krachtig of juist zwak zijn.

Brabantse energiecorridor A58

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, kansen gezien om de A58 te ontwikkelen tot de Brabantse Energiecorridor. Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv heeft de kansen in beeld gebracht en op 28 maart 2018 een rapport opgeleverd met een positief resultaat.

Werkateliers Energietransitie Oirschot

De Metropoolregio Eindhoven was deelnemer van de twee werkateliers onder leiding van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Rondetafelgesprek Provinciale Staten

De Metropoolregio Eindhoven mocht meedoen aan het rondetafelgesprek ‘Energietransitie’ van de Provinciale Staten in Den Bosch op 23 maart jl.

Mobility Forward 2018

Ruim 200 specialisten op het gebied van Smart Mobility kwamen op 28 maart 2018 bijeen op het Mobility FFWD Event om te discussiëren over de toekomst van mobiliteit.

Informatie begrotingen vier Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte raadsleden, Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2019 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven.

SIR-regeling beëindigd

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio heeft, op advies van de Adviesgroep Stimuleringsfonds, besloten de Investeringsregeling voor individuele MKB-bedrijven (SIR) met onmiddellijke ingang te beëindigen

Stimuleringsfonds doet mee met themajaar We Are Food

In het kader van het We Are Food-programma zijn de regio’s in Brabant gevraagd om projecten op het gebied van Food en Gastronomie financieel te ondersteunen. De Metropoolregio Eindhoven doet dit via het Stimuleringsfonds, en ondersteunt zo innovatieve samenwerkingsprojecten die passen binnen het thema Food, de Brainport Nationale Actieagenda én binnen de Regionale Agenda.

Onderzoeksbureau Het PON: meer daadkracht nodig in vraagstuk Poolse arbeidsmigranten

Er is in de Metropoolregio Eindhoven nog veel te verbeteren in de relatie tussen Poolse arbeidsmigranten en hun omgeving. Om die verbeteringen op te pakken is het nodig dat gemeenten de regierol op zich nemen en samen met huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en inwoners aan de slag gaan.

Brainport wil regelvrij gebied zijn voor energietransitie

Met een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken – Ollongren en Wiebes – heeft de regio Zuid-Oost Brabant zich officieel aangemeld als regelvrije zone.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn