Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Inrichting Innovatiestrook Innova58

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onderzoekt de mogelijkheid of ter hoogte van Best een nieuw servicestation voor personenwagens en vrachtwagens kan worden ingericht met elektrische laadstations en een mogelijkheid voor vrachtwagens om waterstof te tanken.

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 4 GR-en

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud. In dit kader hebben de Verbonden Partijen begin april – evenals vorig jaar -  drie subregionale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd over de ontwerp-begrotingen.

Metropoolregio feliciteert nieuwe raads- en collegeleden

Beste bestuurders, van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad of lid van het college in uw gemeente

Resultaten Koopstromenonderzoek 2017

Er is voor de Metropoolregio Eindhoven een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in hoe de gemeenten in de regio zich tot elkaar verhouden en welke gebieden en sectoren krachtig of juist zwak zijn.

Brabantse energiecorridor A58

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, kansen gezien om de A58 te ontwikkelen tot de Brabantse Energiecorridor. Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv heeft de kansen in beeld gebracht en op 28 maart 2018 een rapport opgeleverd met een positief resultaat.

Werkateliers Energietransitie Oirschot

De Metropoolregio Eindhoven was deelnemer van de twee werkateliers onder leiding van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Rondetafelgesprek Provinciale Staten

De Metropoolregio Eindhoven mocht meedoen aan het rondetafelgesprek ‘Energietransitie’ van de Provinciale Staten in Den Bosch op 23 maart jl.

Mobility Forward 2018

Ruim 200 specialisten op het gebied van Smart Mobility kwamen op 28 maart 2018 bijeen op het Mobility FFWD Event om te discussiëren over de toekomst van mobiliteit.

Informatie begrotingen vier Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte raadsleden, Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2019 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven.

SIR-regeling beëindigd

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio heeft, op advies van de Adviesgroep Stimuleringsfonds, besloten de Investeringsregeling voor individuele MKB-bedrijven (SIR) met onmiddellijke ingang te beëindigen

Delen

FacebookTwitterLinkedIn