Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

21 gemeenten samen met volle kracht vooruit!

Op woensdag 27 maart heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vastgesteld.

2018 Het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht.

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken?

Brainport Eindhoven krijgt een boost door regiodeal

Na de start van de eerste 13 projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor 5 nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van de regio.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven

PSV kiest met ingang van komende zomer voor een innovatieve, vernieuwende samenwerking met het bedrijfsleven. ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten verbinden zich onder de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven als premium partner aan PSV.

Nieuwe virtual reality aangestuurd met je hele lijf!

De VR-game ‘Exodus Burned’ is ontwikkeld door Pillow’s Willow VR Studios en het VR Startup VREE, allebei uit Eindhoven. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) en het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven financierden mee aan dit project. Zo kan ‘Exodus Burned’ versneld de markt op.

Panorama Nederland komt op bezoek bij de Metropoolregio Eindhoven

Het College van Rijksadviseurs heeft een toekomstperspectief voor de inrichting van Nederland gemaakt. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Het Panorama Nederland is van 27 maart tot en met 2 april te bezoeken bij de Metropoolregio Eindhoven.

27 maart eerste Metropoolconferentie

Op woensdag 27 maart organiseren we de eerste Metropoolconferentie. U bent als college of raadslid van de 21 samenwerkende gemeenten van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Subsidieregeling warme sanering varkenshouderij naar verwachting voorjaar 2019 gepubliceerd

Het kabinet heeft 120 miljoen uitgetrokken voor de warme sanering van de varkenshouderij. Het doel is het verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven. In het voorjaar wordt de subsidieregeling gepubliceerd.

Besluitvorming tweede tender 2018 Stimuleringsfonds

Op maandag 14 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten over de aanvragen uit de tweede tender 2018 van het Stimuleringsfonds.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn