Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regio betrokken bij hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

Op 7 juli jl. heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van het akkoord wat ze heeft gesloten met de ketenpartijen, regionale overheden en VNG in het kader van de warme sanering van de varkenshouderij. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro opgenomen voor de warme sanering met als doel het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden. In het hoofdlijnenakkoord staat aangegeven hoe deze middelen worden ingezet. De minister ziet Noord-Brabant als een belangrijk doelgebied.

Metropoolregio Eindhoven in de Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Het Rijk werkt aan een Nationale omgevingsvisie. Net als gemeenten maken ook de provincie en het Rijk een eigen omgevingsvisie. Voor onze regio is het belangrijk dat onze ambities door provincie en Rijk worden ondersteund. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, hebben inmiddels een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk en regio.

Themabijeenkomst 14 juni: Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken

Op 14 juni jl. organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls een bijeenkomst voor de contactambtenaren energie, ruimte en (ondergrondse) infrastructuur van gemeenten. Het thema was ‘Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken’.

Geslaagde werksessie in het kader van samenwerken in de Omgevingswet

Op dinsdagochtend 19 juni 2018 zijn ambtenaren van divers pluimage bijeengeweest om samen aan de slag te gaan met de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant. De Metropoolregio Eindhoven had samen met de ODZOB, de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, en met de gemeenten Cranendonck, Eindhoven, Oirschot en Valkenswaard deze werksessie voorbereid.

Themabijeenkomst 14 juni: Grootschalige opwek duurzame energie

Op 14 juni organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls (onderdeel van Enexis) een bijeenkomst voor de contactambtenaren energie, ruimte en (ondergrondse) infrastructuur met als thema ‘Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken’.

Vanaf 1 juli nieuwbouw aardgasvrij – themabijeenkomst 12 april

Vanaf 1 juli zijn projectontwikkelaars en woningcorporaties verplicht om nieuwbouwwijken helemaal aardgasvrij te maken. Wat betekent dit voor de gemeenten? Op 12 april organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls (onderdeel van Enexis) een themabijeenkomst voor de contactambtenaren energie en wonen met als thema ‘Aardgasvrij’.

Aankondiging themabijeenkomst ambtenaren energie en ruimte: ‘Grootschalige opwek duurzame energie’ (14 juni)

Op donderdag 14 juli organiseren we de volgende themabijeenkomst voor de contactambtenaren energie, wederom in samenwerking met de ODZOB en Enpuls. Deze themabijeenkomst staat in het teken van het thema grootschalige opwek van duurzame energie.

Projecten collectieve zonne-energie, mét bewonersparticipatie

In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis) zijn bijna alle gemeenten in de regio bezocht om de kansen en knelpunten te bespreken bij zonprojecten met bewonersparticipatie.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn