Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Programma 'Bestemming: Den Haag'

Werk je in de Brainport regio en ben je vanuit jouw functie verantwoordelijk voor onderhouden van externe contacten over beleidsontwikkelingen? Dan is het programma ‘Bestemming: Den Haag’ exclusief toegankelijk voor jou! In vijf inspirerende sessies geven bijzondere gastsprekers een inzicht in telkens een ander aspect van de Haagse politiek-bestuurlijke arena.

Metropoolconferentie 9 oktober: Mobiliteit

In een, tot tweemaal toe, uitpuilende vergaderzaal vertellen Antoinette Maas en Mathijs Kuijken als ware mobiliteitstandem namens het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit over de kern van het werkprogramma 2020. De begrippen ‘samen’ en ‘slimme mobiliteit’ staan hierin centraal.

Metropoolconferentie 9 oktober: Transitie Landelijk Gebied

Grote transities vinden in het buitengebied plaats. De energietransitie, de klimaatopgave en de transitie in de agrarische sector zorgen voor een enorme dynamiek.

Metropoolconferentie 9 oktober: Energietransitie

Na een introductie door vice-voorzitter Stef Luijten is een korte toelichting gegeven over het proces dat we doorlopen om te komen tot een Regionale Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven.

Metropoolconferentie 9 oktober: Economie

Centraal in de werksessie Economie stonden een toelichting op het werkprogramma door Stijn Steenbakkers en Daan de Kort en een presentatie van Egbert-Jan Sol (directeur TNO Industrie / programmadirecteur Smart Industry) met zijn blik op verleden, heden en toekomst van het economische succes van onze regio.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant gaan samen regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.

Goedkeuring plannen Vitaal Platteland

In het afgelopen voorjaar zijn gebiedsplannen aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze plannen zijn aangeboden in het kader van het landelijke Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP), waaronder het gebiedsplan IBP-VP voor de Zuidoostelijke zandgronden.

Verslag informatieavond RES voor raadsleden 8 mei 2019

Op 8 mei organiseerden we een informatieavond over de Regionale Energiestrategie (RES) en de Startnotitie voor raadsleden. Directe aanleiding is dat de Startnotitie de komende weken door de 21 gemeenteraden besproken wordt. Het programma bestond uit twee delen. Lees hier het verslag van de avond.

Masterclass ‘Wind’ van Coöperatie Zuidenwind

Als regio moeten wij onze bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie. De Regionale Energie Strategie onderzoekt hoe groot die bijdrage kan zijn. Daarbij hoort dat we kijken naar de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met wind.

Nieuw Zonnepark op Welschap

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser opende op 27 maart 2019  Zonnepark Welschap. Op de voormalige zweefstrip nabij Meerhoven staan nu 11.040 zonnepanelen, die samen jaarlijks 2,7 miljoen kilowattuur energie leveren.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn