Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionaal woonwensenonderzoek van start

Op maandag 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en –wensen van de inwoners in Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden. De laatste keer was in 2014.

Stimuleringsfonds steeds beter gevonden.

Het aantal aanvragen bij het Stimuleringsfonds vertoont al enige tijd een stijgende lijn. In de afgelopen tender werden maar liefst 52 aanvragen ingediend, waarvan in totaal 35 aanvragen zijn gehonoreerd

Actie-agenda voor robotisering/digitalisering

Er moet op korte termijn een actie-agenda voor de Metropoolregio Eindhoven komen rond het thema robotisering/digitalisering en de gevolgen hiervan voor arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Die conclusie trok wethouder Jos van Bree, bestuurlijk trekker van de werkplaats Arbeidsmarkt, aan het slot van een bijeenkomst van de werkplaats op donderdag 7 september jl

Mobiliteit op de boot

Het overleg van de wethouders verkeer en vervoer van de regio Zuidoost-Brabant was op maandag 11 september 2017 eens niet aan land, maar op de boot.

Brainport Eindhoven ijvert voor samenwerking met nieuw kabinet

Het einde van het zomerreces is een goed moment voor een update over de Brainport Nationale Actieagenda! Op 5 april heeft Brainport Eindhoven onder die noemer haar aanbod (en de bijbehorende vraag) overhandigd aan toenmalig informateur Schippers, demissionair minister Kamp én leden van verschillende fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit met als doel het belang van Brainport Eindhoven voor Nederland voldoende te laten landen in een nieuw regeerakkoord. Zodra de spreekwoordelijke witte rook uit het torentje komt, kunnen we daar weer gezamenlijk verder op inzetten

Shotgun promotieteam op introductieweek Eindhoven

Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Het promotieteam van Shotgun bezoekt evenementen in Brabant om jongeren duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid tijdens het autorijden te verbeteren.

Gemeenteraden aan zet: Integrale Strategie Ruimte voorgelegd aan 21 gemeenteraden

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is het (mee)ontwikkelen van de regio tot een technologische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. En hoe de ruimte in de regio is ingericht, kan daar direct aan bijdragen. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk een Integrale Strategie Ruimte opgesteld.

100% Bob, 0% op : Promotieteam BOB op Foodstock Festival Eindhoven

Vrijdag 14 juli gaat het BOB-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland naar het Foodstock Festival in Eindhoven.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn