Nieuwsbrief

Weer op snelheid komen na de vakantie.

De zomervakantie is voorbij. We gaan weer aan de slag, en een van de taken is het maken van een vernieuwd samenwerkingsakkoord. Om nu weer op snelheid te komen, een aantal lees- en kijktips hiervoor.

Bouwstenennotitie voor het Samenwerkingsakkoord

Na de zomervakantie is de eerste stap in het opstellen van het vernieuwde samenwerkingsakkoord het lokale gesprek. Dit is een gesprek binnen de regiogemeenten, tussen college en gemeenteraad. Om dit gesprek te ondersteunen is een bouwstenennotitie gemaakt. Het beschrijft, vanuit de twee regionale hoofdopgaven, de verschillende (deel)opgaven voor de komende periode. Input uit dit document is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de 21 gemeenten en betrokkenheid van partners zoals de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en de provincie Noord-Brabant. De uitkomsten van de lokale gesprekken worden meegenomen in het integrale bestuurlijk gesprek begin november. Met als uiteindelijk doel een breed gedragen Samenwerkingsakkoord met een regionale focus.

Lees hier de brief (pdf) en de bouwstenennotitie (pdf).

Versnellingsopgave

De regio ontwikkelt zich fors. Nu al zien we dat dit op een groot aantal terreinen zorgt voor een groeiende vraag naar wonen, bedrijfsruimte, arbeidskrachten, mobiliteit en technologische producten. Mede door het resultaat van een sterke kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de regio goed wonen, werken en leven is, voorzien we dat de groei naar de toekomst blijft doorzetten. Dit genereert nieuwe kansen voor onze regio in meer bedrijvigheid, banen en een toenemend verdienvermogen. In de komende jaren staan we echter ook voor de opgave om de ontwikkeling op een goede manier te laten plaatsvinden in onze samenleving. Lees de informatiebrief aan de 21 gemeenteraden. En kijk naar de bijpraatsessie op Youtube (58 minuten). Datum 20 juli 2022

Masterclass: Regionale samenwerking

De eerste masterclass van 2022 gaat over regionale samenwerking. Prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen vertelt in deze masterclass over samenwerken tussen gemeenten. Zoals hij het zelf zegt, is het geen commercial voor regionale samenwerking.
In de masterclass vertelt hij over de bestuurlijke regionale ecosystemen en de democratische verankering. Hij legt uit hoe dat soort systemen werken en hoe raadsleden er grip op kunnen krijgen. Ook benoemt hij de valkuilen en hoe die te lijf te gaan, en hij geeft hele praktische tips. Bekijk de masterclass op Youtube (1:03 minuten). Datum: 5 april 2022.

Meet - Connect: Regio ontmoet EU-parlementariërs

Tijdens een uitermate geslaagde MRE MEET - CONNECT op 1 juli gingen onze bestuurders in gesprek met Europarlementariërs Toine Manders en Mohammed Chahim (beide afkomstig uit de regio) en met elkaar over de kansen en uitdagingen van het landelijk gebied in onze regio. Uitkomst van deze bijeenkomst was vooral, dat de regio zelf initiatief moet nemen voor een plan, de samenwerking op de schaal van 21 hierbij onontbeerlijk is en dat we kunnen profiteren van de kennis binnen Brainport om in Brussel op de kaart te komen. Inzet: een Brussel-agenda voor het landelijk gebied. Bekijk de aftermovie op Youtube (2 minuten). Datum 1 juli 2022

MRE Magazine met de resultaten van samenwerken

In januari 2022 hebben we het MRE Magazine uitgegeven. Een magazine waarin we laten zien wat de resultaten zijn van onze samenwerking. Want na drie jaar uitvoering van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is het tijd om terug te blikken. Wat is er bereikt? En hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Wie hebben daaraan gewerkt? En tegelijk kijken we ook een beetje vooruit: wat zijn de opgaven waar we als regio nu voor staan. Lees meer. Datum: maart 2022.

Regioconferentie

Op 8 juni organiseerden we de regioconferentie ‘Samenwerken in Zuidoost-Brabant’. Tijdens deze avond hebben 150 raadsleden uit de 21 regiogemeenten in een keer kennis gemaakt met samenwerkingen in de regio: Brainport Eindhoven, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Samenwerking de Peel, Samenwerking Kempengemeenten en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Bekijk hier het verslag in PDF, met daarin linkjes naar de presentaties. Of bekijk de aftermovie op Youtube.