Transitie Landelijk Gebied: Economie, ecologie, leefbaarheid in balans

Brainport is een unieke metropoolregio met twee gezichten. Enerzijds het high tech & design-karakter van het stedelijk gebied. Anderzijds het landelijk gebied waar het groene landschap de ruime ondergrond vormt voor kleinere dorpskernen, bedrijventerreinen en landbouw. Het totaal vormt onze leefomgeving, waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.  

Precisielandbouw 2 580x580
Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus in deze bestuursperiode op de omvorming van de agrarische sector
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 146.000Hectare

 

 

 

 

Een gezonde leefomgeving en aantrekkelijke landschappen dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van onze inwoners en van onze gasten. Op regionaal niveau werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De mens staat daarbij centraal. Het is belangrijk te blijven werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio zoals opgenomen in de Integrale Strategie Ruimte.

 

We doen dit aan de hand van 3 ontwikkelingslijnen:

    • Economische structuur
    • Ruimtelijke en ecologische kwaliteit
    • Verbinding landelijk en stedelijk gebied

 

De  agrarische sector in Zuidoost-Brabant bevindt zich momenteel in een transitiefase. Het stoppen van agrarische bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied, maar biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid, grootschalige energieopwekking en natuur- en landschapsversterking. Nieuw perspectief voor het landelijk gebied is  van belang voor het behoud van de uniciteit van onze regio.

 

Bestuurlijk trekkers

Wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor het thema Transitie Landelijk Gebied.

 

20190305 Anke van Extel20190305 foto Marinus Biemans ter bewerking 

 

Samenwerkingsakkoord

In de vergadering van 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 goedgekeurd.

Transitie Landelijk Gebied is een van de nieuwe thema's in dit Samenwerkingsakkoord.
Voor de tekst van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 klik hier.

 

Streefbeeld

In februari 2020 heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied het streefbeeld voor ons landelijk gebied vrijgegeven. De inzet is dat alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven het streefbeeld gaan vaststellen in de periode april-mei-juni 2020.

 

In het streefbeeld hebben we als regio onze ambities beschreven over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zetten we koers naar een gezonde, aantrekkelijke en economisch vitale leefomgeving.

 

Voor inzage in het streefbeeld klik hier

 

 

Contactpersonen

Joan 300 x 450 Joan van Dijk
Procesmanager040 2594 567...

 

Chantal 300 x 450 Chantal van den Eijnden
Procesmanager 040-2594682 ...
 Pieter 300x450 Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 ...
 20200319 Wendela de Ridder Wendela de Ridder

Procesmanager

040 2594 621...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn