Transitie

Transitie Landelijk Gebied

Brainport is een unieke metropoolregio. We hebben zowel het high tech en design-karakter van het stedelijk gebied, alsook het landelijk gebied waar het groene landschap de ruime ondergrond vormt voor kleinere dorpskernen, bedrijventerreinen en landbouw. Het totaal vormt onze leefomgeving, waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Precisielandbouw 2 580x580
Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus in deze bestuursperiode op de zoektocht naar nieuwe kansen voor de economie en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 146.000Hectare

Een gezonde leefomgeving en aantrekkelijke landschappen dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van onze inwoners en van onze gasten. Op regionaal niveau werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving: Brainport Buiten. De mens staat daarbij centraal. Het is belangrijk te blijven werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio zoals opgenomen in de Integrale Strategie Ruimte.

Brainport Buiten doen we in 3 sporen:

  • Economische structuur versterken
  • Ruimtelijke en ecologische kwaliteit versterken
  • Stedelijk en landelijk gebied met elkaar verbonden als één complete regio

De agrarische sector in Zuidoost-Brabant bevindt zich momenteel in een transitiefase. Het stoppen van agrarische bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied, maar biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid, grootschalige energieopwekking en natuur- en landschapsversterking. Nieuw perspectief voor het landelijk gebied is van belang voor het behoud van de uniciteit van onze regio.

Bestuurlijk trekkers

Wethouder Fons d'Haens van de gemeente Bladel en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor het thema Transitie Landelijk Gebied.

2021 Fd H FB Wethouder Fons d'Haens, Gemeente Bladel en Wethouder Marinus Biemans, Deurne

Streefbeeld

In februari 2020 heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied het streefbeeld voor ons landelijk gebied vrijgegeven. Vervolgens hebben alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven ieder afzonderlijk het streefbeeld vastgesteld.

In het streefbeeld hebben we als regio, van 21 samenwerkende gemeenten, met richtinggevende uitspraken onze ambities beschreven over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zetten we koers naar een gezonde, aantrekkelijke en economisch vitale leefomgeving.

Klik hier voor de PDF van het Streefbeeld Landelijk Gebied.

Werkprogramma 2021

21 wethouders hebben in het Werkprogramma 2021 beschreven waar ze in dit jaar samen aan gaan werken.

Marinus Biemans en Fons d'Haens vertellen in onderstaand filmpje over het thema Transitie Landelijk Gebied in het Werkprogramma 2021. Het duurt ongeveer 3,5 minuten.

Contactpersonen

Joan van Dijk
Joan van Dijk
Procesmanager 040 2594 567 j.vandijk@metropoolregioeindhoven.nl
Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager 040-2594682 c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl
Pieter Goossens
Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 p.goossens@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl