Transitie

Transitie Landelijk Gebied: Economie, ecologie, leefbaarheid in balans

Brainport is een unieke metropoolregio. We hebben zowel het high tech & design-karakter van het stedelijk gebied, alsook het landelijk gebied waar het groene landschap de ruime ondergrond vormt voor kleinere dorpskernen, bedrijventerreinen en landbouw. Het totaal vormt onze leefomgeving, waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Precisielandbouw 2 580x580
Bij de transitie van het landelijk gebied ligt de focus in deze bestuursperiode op de omvorming van de agrarische sector
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 146.000Hectare

Een gezonde leefomgeving en aantrekkelijke landschappen dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van onze inwoners en van onze gasten. Op regionaal niveau werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving: Brainport Buiten. De mens staat daarbij centraal. Het is belangrijk te blijven werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio zoals opgenomen in de Integrale Strategie Ruimte.

Brainport Buiten doen we in 3 sporen:

  • Economische structuur versterken
  • Ruimtelijke en ecologische kwaliteit versterken
  • Stedelijk en landelijk gebied met elkaar verbonden


De agrarische sector in Zuidoost-Brabant bevindt zich momenteel in een transitiefase. Het stoppen van agrarische bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied, maar biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid, grootschalige energieopwekking en natuur- en landschapsversterking. Nieuw perspectief voor het landelijk gebied is van belang voor het behoud van de uniciteit van onze regio.

Bestuurlijk trekkers

Wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor het thema Transitie Landelijk Gebied.

Foto

Samenwerkingsakkoord

In de vergadering van 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 goedgekeurd.

Transitie Landelijk Gebied is een van de nieuwe thema's in dit Samenwerkingsakkoord.
Voor de tekst van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 klik hier.

Streefbeeld

In februari 2020 heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied het streefbeeld voor ons landelijk gebied vrijgegeven. Vervolgens hebben alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven ieder afzonderlijk het streefbeeld vastgesteld.

In het streefbeeld hebben we als regio, van 21 samenwerkende gemeenten, met richtinggevende uitspraken onze ambities beschreven over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zetten we koers naar een gezonde, aantrekkelijke en economisch vitale leefomgeving.

Hier vindt u het Streefbeeld voor ons landelijk gebied.

Contactpersonen

Joan van Dijk
Joan van Dijk
Procesmanager 040 2594 567 j.vandijk@metropoolregioeindhoven.nl
Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager 040-2594682 c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl
Pieter Goossens
Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 p.goossens@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl