Werkplaats Strategie Ruimte 2015-2018

Integrale Strategie Ruimte

We zijn een regio van contrasten, en dat maakt onze regio zo bijzonder. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur. En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken ons als geheel compleet. Als we dat verder kunnen versterken, groeit de regio. Startpunt daarvoor zijn de kwaliteiten die er al zijn. Om de regio op deze manier ruimtelijk verder te versterken is de Integrale Strategie Ruimte (ISR) opgesteld.

 

 

In de Integrale Strategie Ruimte (ISR) staat hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de Brainportregio ruimtelijk gaan ondersteunen.

Het is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio. We beschrijven erin de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar en een heldere consequente lijn in de verdere ontwikkeling van de regio. Het zijn geen eindbeelden, maar op onderdelen wordt de ambitie en de norm benoemd.

 

In december 2017 is de Integrale Strategie Ruimte (ISR) voor alle 21 gemeenteraden vastgesteld. Bekijk de Integrale Strategie Ruimte zoals die door de raden is vastgesteld.

 

Werkplaats

Werkplaats Strategie Ruimte 9 november 816x612Werkplaats Strategie Ruimte

 

Van 2015 tot 2018 heeft de Werkplaats Strategie Ruimte gewerkt aan het opstellen van de Integrale Strategie Ruimte. Om de Integrale Strategie Ruimte te kunnen maken, was de werkplaats Strategie Ruimte samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven.

 

Nieuwe koers

In 2018 hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de koers verlegd. Ruimte is niet langer een van de thema’s van de Metropoolregio Eindhoven. Niet omdat dit onderwerp onbelangrijk is, maar omdat het effectiever, efficiënter en eenduidiger kan worden belegd bij subregio’s, gemeenten of andere organisaties.

 

Contactpersonen 

 Joan 300 x 450 Joan van Dijk
Netwerkregisseur 040 2594 567 ...
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn