Regionaal Platform: Logistiek in de Metropoolregio

Robert Visser, bestuurlijk trekker van de Werkplaats bedrijventerreinen en detailhandel, introduceert tijdens het Regionaal Platform het onderwerp Logistiek. Hij schetste de trends en ontwikkelingen in de logistiek en het belang van de logistieke sector voor onze regio.

 

Uit een paar korte feitjes blijkt dit belang: • De geschatte toegevoegde waarde van logistiek voor de regionale economie is 8-10%, zo’n 2,5 tot 3 miljard euro; • In de regio zijn 34.000 logistieke banen; • Aantal logistieke vacatures afgelopen jaar met 30% gegroeid • Meer dan 25% van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen is logistiek (en dit neemt toe) • 80-90% vrachtvervoer gaat over de weg Daarnaast scoort de regio hoog in allerlei logistieke rankings.
De regio heeft zich altijd geprofileerd als Brainport met een high tech focus en heeft dus niet specifiek ingezet op logistiek. Toch is de logistieke sector van wezenlijk belang geworden: een belangrijke enabler voor de regionale economie en belangrijk voor de inwoners (pakketjes / e-commerce).
Na de introductie van Robert Visser waren er presentaties van Rutmer Mourits, business development manager bij Rhenus Logistics (logistiek bedrijf) en Henriëtte de Haas, directeur bij het Summa College (MBO opleiding transport en logistiek), om ook vanuit andere triple helix partijen hun visie op logistiek te horen. Vanuit Rhenus werd onder andere ingegaan op de redenen om zich in de regio te vestigen. De presentatie van het Summa College was vooral gericht op de knelpunten die er nu zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt.


Na de presentaties was er ruimte voor de bestuurders en de aanwezige bedrijven en onderwijsinstellingen om in discussie te gaan over de thema’s arbeidsmarkt & onderwijs, mobiliteit en werklocaties  & ruimtelijke impact. 

Logistiek en arbeidsmarkt & onderwijs

Tijdens de discussie wordt de oproep gedaan het profiel van de regio niet aan te passen , maar wel te kijken op welke manier je logistiek kunt faciliteren (werkgelegenheidskansen moeten daarin leidend zijn). Daarnaast wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de relatie met andere thema’s. Arbeidsmarkt is een thema, maar voor een bedrijf zijn ook andere vestigingsfactoren van belang. Concreet is de intentie uitgesproken om in triple helix verband een Human Capital Agenda op te stellen. Die agenda is gericht op thema’s als een grotere instroom in het MBO, werk voor de onderkant van de arbeidsmarkt, behoud en scholing van zittend personeel en het aantrekken van toptalenten. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven staan hiervoor samen aan de lat.


Logistiek en mobiliteit

De discussie richt zich zowel op de mobiliteitscomponent als op een betere samenwerking tussen overheid en de sector. In het algemeen wordt geconcludeerd dat de regio zich moet blijven profileren als Brainport, maar dat logistiek als enabler voor zowel bedrijven als consumenten wel degelijk een belangrijke sector is. Vrachtverkeer geeft kansen, maar zorgt ook voor knelling op de weg. Het is van belang om met de sector in gesprek te gaan over het oplossen van de knelpunten. Daarnaast wordt geconcludeerd dat multimodaliteit erg belangrijk is, maar dat we ook slim moeten kijken hoe we gebruik kunnen maken van multimodale voorzieningen elders. Een logistiek platform, waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn, kan daarvoor een goed instrument zijn.


Logistiek en werklocaties & ruimtelijke impact

In de discussie komt duidelijk naar voren dat onze regio een natuurlijke aantrekkingskracht voor e-commerce-logistiek heeft. Dit biedt kansen, zeker met het bestaande overaanbod van bedrijventerreinen. De locaties en de kavelgrootte van bestaande terreinen matchen vaak niet met de vragen uit de markt, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar weilanden geschikt moeten maken voor logistiek. Regio-gebonden logistiek (bedrijven en consumenten) moet de focus hebben. Er moet goed gekeken worden naar de kansen voor logistiek, maar zeker ook naar de knelpunten. Dan gaat het om de belasting van de wegen, maar ook de geringe flexibiliteit in ruimtelijke plannen en de gevolgen van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) voor de ontwikkelkansen op bedrijventerreinen. De werkplaats bedrijventerreinen en detailhandel gaat hier verder mee aan de slag.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn