Bereikbaarheidsagenda Brainport duurzaam slim verbonden gepresenteerd

 ‘Een mooi akkoord en een mooie agenda’ noemt gedeputeerde Christophe van der Maat de door hem ontvangen Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport duurzaam slim verbonden’. ‘De regio heeft veel meer gedaan dan we een half jaar geleden hebben afgesproken en dat zegt veel over de passie’, vervolgt hij. 

 

Bereikbaarheidsakkoord

Afspraak was dat de regio aan de provincie een voorstel zou doen voor het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen die door het niet-doorgaan van De Ruit zijn blijven liggen. Dat voorstel, het Bereikbaarheidsakkoord, ligt er nu. Het akkoord bevat voorstellen voor maatregelen voor een totaalbedrag van € 340 miljoen. Voor de financiering van het pakket maakt de regio een vliegende start: een deel van de financiering geschiedt met de inzet van de middelen die destijds door de regio zijn gespaard voor De Ruit (€ 55,75 miljoen). De regio heeft de ambitie om dit bedrag te verdubbelen tot ruim € 111 miljoen. Voor een deel van het resterende bedrag zijn zeker ook mogelijkheden binnen programma’s van de provincie, maar ook hier zullen gemeenten zelf moeten bijdragen.

 

 

Bereikbaarheidsagenda

Het akkoord is gedestilleerd uit een groter geheel, de 

Roël Hoppezak erkent dat de uitdaging om binnen een half jaar een plan voor de hele regio te maken een uitdaging was die veel inzet heeft gevraagd van de leden van de stuurgroep en van de ambtelijke ondersteuners, maar ook veel van de flexibiliteit van wethouders, colleges en raden. Deze vliegende start krijgt een vervolg in een nadere uitwerking. Eerst is steun van de raden nodig, daarom wordt na de zomer de aanpak en het samenhangende maatregelenpakket van de Bereikbaarheidsagenda voorgelegd aan alle raden.Bereikbaarheids-agenda voor de hele regio. Deze agenda beschouwt Christophe als een mooie aanzet, een grote duw voor wat er moet gebeuren en het is een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s. ‘We willen dat Brabant de slimste mobiliteitsregio van Europa wordt’.

 

Eindbijeenkomst  23 juni 2016

Drie stakeholders die actief hebben bijgedragen aan de Bereikbaarheidsagenda vertelden tijdens de Eindbijeenkomst op 23 juni 2016 hun verhaal.

 

Maarten Neeskens van Beamerz stelt dat meer asfalt niet de oplossing is voor onze mobiliteitsproblemen. Co-modaliteit wel, maar dan moeten we er in slagen de user experience van bijvoorbeeld Spotify vertalen naar mobiliteit. Hoe zorg ik dat ik op het juiste moment de juiste modaliteit heb? Beamerz wil op deze vraag antwoord geven via één app.

 

Pim Grol van Zoof raadt zijn publiek aan om de publicatie ‘Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit’ te lezen. Overheden kunnen voor de bedrijven die bezig zijn met mobiliteitsinnovaties een veel interessantere partner worden. Wordt klant in plaats van opdrachtgever, maak afspraken tot over de grenzen van verkiezingen heen, durf los te laten en heb geduld en uithoudingsvermogen (‘denk over innovatie heen’).

 

Jolanda Smit – van Oijen vertelt hoe overheden en werkgevers elkaar kunnen vinden.

 
Striptekenaar Jan Vriends ziet het helemaal zitten om het mobiliteitsconcept van het Bereikbaarheidsakkoord (samen, slim, co-modaal) te verbeelden. Hij introduceert de twee stripfiguren die hij daarvoor heeft bedacht, Jack en Pien en neemt het publiek mee in de ontstaansgeschiedenis. De cartoons die hij,  geïnspireerd door de verhalen van Maarten, Pim en Jolanda heeft gemaakt, zorgen tot slot voor hilariteit in de zaal.

 

De bijbehorende stukken zijn te lezen en downloaden uit de mediabibliotheek, onder thema's en het onderwerp Mobiliteit en Innovatie.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn