Klimaatstresstest voor de regio

Het klimaat verandert. Dat is geen nieuws, want dat doet het klimaat voortdurend. We zien echter dat de veranderingen tegenwoordig snel gaan, waarschijnlijk komt dat door wereldwijde opwarming vanwege CO2 uitstoot. Voor onze regio lijkt het dat gemiddelde temperaturen stijgen en dat de extremen toenemen; langere periodes van droogte en ook periodes van hevige neerslag. Dat laatste hebben we in delen van onze regio afgelopen jaar ondervonden.

 

foto artikel klimaatstresstest

 

 

Klimaatstresstest

We willen dat onze regio een veilige, aantrekkelijke, gezonde en gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving kent. Deze ambitie wordt uitgewerkt in de Strategie Ruimte voor de Metropoolregio. In dat kader doen we een Klimaatstresstest waarin we in beeld brengen waar we in de regio last hebben of krijgen van de situaties waarin het te nat, te heet of te droog is. We brengen ook in beeld waar klimaatverandering kansen biedt!

 

Twee workshops

Waterschappen, Metropoolregio, provincie en gemeenten trekken hierin samen op. We gaan de effecten van klimaatverandering in beeld brengen en kijken welke (ruimtelijke) ingrepen aan de orde zijn. In twee workshops op 13 februari en 13 maart willen we bespreken welke effecten we in de regio zien en waar de oplossingen en kansen liggen.

Mocht u geïntresseerd zijn, neemt u dan contact op met Joan van Dijk, email: ... of telefoon: 040 259 45 67.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn