Viaduct handen header

Kennismakingsbijeenkomst voor ambtenaren

In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De 21 regiogemeenten hebben onlangs een nieuw Samenwerkingsakkoord gesloten. Hierin staat wat ze de komende jaren willen bereiken in de MRE. En er is een concept Werkprogramma waarin staat wat we in 2023 en 2024 concreet gaan doen.

De samenwerking verandert

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord, en dus het werkprogramma, zijn duidelijk anders dan de voorgaande. Zo zijn er meer opgaven, bijvoorbeeld Ruimte en Wonen is toegevoegd, en voor de opgaven is regionaal strategisch programmamanagement nodig. De samenwerking is aan het veranderen, en daar willen we je graag in meenemen.

Samenwerken doe je samen, ieder heeft zijn eigen rol

Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de 21 gemeenten zijn eigenaar van de samenwerking en de gezamenlijke ambitie. Team MRE organiseert de samenwerking en verzorgt het programmamanagement. Zo werken we samen aan de opgaven, ieder in zijn eigen rol. Daarom is het goed om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over hoe we de gezamenlijke opgaven aanpakken: hoe we gaan samenwerken.

Vanwege de veranderingen organiseren we een bijeenkomst voor ambtenaren

Voor alle betrokken ambtenaren van de 21 regiogemeenten, en vooral degenen die nieuw zijn, organiseren we een bijeenkomst:

Datum: 2 juni 2023

Tijdstip: 10-12 uur gevolgd door lunch

Locatie wordt nog bepaald, in ieder geval centrum van Eindhoven

Programma

  • Deel 1: algemeen over de Metropoolregio Eindhoven, het Samenwerkingsakkoord en de manier van werken binnen de samenwerking
  • Deel 2: deelsessies. Keuze uit: financiën, landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit en economie en ruimte en wonen.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst op vrijdag 2 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden kan tot 25 mei 2023.

Voor meer informatie: