Huizen Eindhoven bijgesnden

MRE-magazine nummer 2 is uit!

MRE Magazine [21], nummer 2 is uit! In nummer 1 keken we terug naar wat de samenwerking de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Nummer 2 staat helemaal in het teken van de toekomst. Centraal staat namelijk het nieuwe Samenwerkingsakkoord dat 21 gemeenten met elkaar hebben gesloten. Wat willen de 21 gemeenten samen, als regio, de komende jaren bereiken en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen.

Kaft Magazine 21 nummer 2

Samen van een schaalsprong naar een kwaliteitssprong.

Onze regio kent een lange traditie van samenwerking. Samen zijn we sterk in het aanpakken van de opgaven waar onze regio voor staat. En de opgaven zijn groot. We willen de groei van de economie in de regio in goede banen leiden met oog voor een fijne woon- en leefomgeving. Het is belangrijk dat de schaalsprong die de regio doormaakt ten goede komt aan de welvaart en het welzijn van alle inwoners van de regio. Van een schaalsprong naar een kwaliteitssprong voor de complete regio. Dat doen we samen, samen gaan we aan de slag.

In het MRE Magazine vertellen de geïnterviewde personen uit de regio hoe ze met grote betrokkenheid en gedrevenheid werken aan het sterker maken van de regio. En ook ondernemers die met passie hun schouders zetten onder de groei van de economie in de regio komen aan het woord. Hún verhalen staan in het MRE Magazine. Zij laten zien wat de toekomst van onze regio is en hoe ze daaraan werken.

Nummer 1

In januari 2022 hebben we MRE Magazine nummer 1 uitgegeven. Een magazine waarin we laten zien wat de resultaten zijn van onze samenwerking. Want na drie jaar uitvoering van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is het tijd om terug te blikken. Wat is er bereikt? En hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Wie hebben daaraan gewerkt? En tegelijk kijken we ook een beetje vooruit: wat zijn de opgaven waar we als regio nu voor staan. Lees meer over nummer 1 op onze website.