Viaduct handen header

Kennismakingsbijeenkomst 2 juni 2023.

Op 2 juni 2023 organiseerden we een kennismakingsbijeenkomst voor ambtenaren van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het doel was kennismaken met het Samenwerkingsakkoord, de MRE-programma's en met elkaar. Er waren zo'n 60 ambtenaren aanwezig vanuit 19 regiogemeenten, plus een aantal vanuit samenwerkingspartners. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst, waarbij over en weer informatie werd gedeeld. Zo hebben we weer een stap gezet in het verbeteren van de regionale samenwerking. Want alleen als je elkaar kent en ontmoet, kan je samenwerken. Alles vanuit de ambitie om samen te werken aan een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en met een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.

Presentaties

Bekijk hier de presentatie (PDF) over het Samenwerkingsakkoord die Jannet Wiggers, directeur van de MRE, heeft gegeven tijdens de bijeenkomst.

Presentatie deelsessie Economie (PDF).

Presentatie deelsessie Mobiliteit (PDF).

Presentatie deelsessie Ruimte en Wonen (PDF).

Presentatie deelsessie Financien (PDF).

Presentatie deelsesse Energietransitie (PDF).

Voor meer informatie over het Samenwerkingsakkoord:

Waar ging de bijeenkomst over:

In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De 21 regiogemeenten hebben onlangs een nieuw Samenwerkingsakkoord gesloten. Hierin staat wat ze de komende jaren willen bereiken in de MRE. En er is een concept Werkprogramma waarin staat wat we in 2023 en 2024 concreet gaan doen.

De samenwerking verandert

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord, en dus het werkprogramma, zijn duidelijk anders dan de voorgaande. Zo zijn er meer opgaven, bijvoorbeeld Ruimte en Wonen is toegevoegd, en voor de opgaven is regionaal strategisch programmamanagement nodig. De samenwerking is aan het veranderen, en daar willen we je graag in meenemen.

Samenwerken doe je samen, ieder heeft zijn eigen rol

Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de 21 gemeenten zijn eigenaar van de samenwerking en de gezamenlijke ambitie. Team MRE organiseert de samenwerking en verzorgt het programmamanagement. Zo werken we samen aan de opgaven, ieder in zijn eigen rol. Daarom is het goed om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over hoe we de gezamenlijke opgaven aanpakken: hoe we gaan samenwerken.

Vanwege de veranderingen organiseren we een bijeenkomst voor ambtenaren

Voor alle betrokken ambtenaren van de 21 regiogemeenten, en vooral degenen die nieuw zijn, organiseerden we een bijeenkomst.

Datum: 2 juni 2023

Programma

  • Deel 1: algemeen over de Metropoolregio Eindhoven, het Samenwerkingsakkoord en de manier van werken binnen de samenwerking
  • Deel 2: deelsessies. Keuze uit: financiën, landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit en economie en ruimte en wonen.