Hoe zijn we georganiseerd?

RES: van start naar definitief plan

Een RES is er niet zomaar. Daarom maken de gemeenteraden van elke regio eerst een startnotitie. Daarin geven we aan waaraan een RES moet voldoen. Daarna maken de regio’s een concept RES. Dat gebeurt uiterlijk zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord. Deze conceptnotitie is een soort tussenbalans tussen wat we regionaal aan de energietransitie gaan bijdragen en wat er nationaal gebeurt. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent deze tussenbalans door. Uiterlijk achttien maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen over het definitieve RES.

 

De stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de Regionale Energiestrategie. De stuurgroep bestaat uit drie overheden die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de RES. Dit zijn vertegenwoordigers van de 21 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de twee waterschappen.

Ook heeft Enexis, als netbeheerder, een vaste plek in de stuurgroep. Zij nemen echter geen besluiten, zoals de drie overheden dat doen.

Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven.

 

Portefeuillehoudersoverleg

De verbinding met alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg energietransitie. Deze wethouders zijn politiek verantwoordelijk voor de invulling van de RES, die ter besluitvorming aan de 21 gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

Het programmateam

Het programmateam verbindt de stuurgroep met de werkgroepen die aan de RES werken. Leden van het programmateam zijn op die manier de verbindende schakel naar (één van) de werkgroepen. Ook vertegenwoordigen de leden de drie overheden op ambtelijk niveau: gemeenten, provincie en waterschappen.

Voorzitter van het programmateam is Barbara Marcus van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Werkgroepen

Het programmateam bepaalt welke opdrachten er voor de werkgroepen liggen. De grootte van werkgroepen is afhankelijk van het onderwerp. Deze werkgroepen komen wekelijks samen om aan hun gestelde opdracht binnen de RES te werken. Leden van de werkgroepen zijn inhoudelijke medewerkers van de 21 gemeenten, twee waterschappen, Provincie, Enexis, Metropoolregio Eindhoven en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.  Ook andere stakeholders kunnen daar waar nodig deelnemen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn