Subsidie

SIR 2023

SIR-subsidie voor innovatieve bedrijven nu ook beschikbaar in Zuidoost-Brabant.

Wij wijzen erop dat op basis van de reeds ingediende aanvragen het subsidieplafond voor bestaande MKB-ondernemingen in de regio Zuidoost-Brabant ruim is overschreden. Of de ingediende aanvragen ook tot subsidieverstrekkingen zullen leiden is op dit moment nog niet te zeggen, aangezien het beoordelingsproces nog in volle gang is. Voor innovatieve startups is het subsidieplafond nog niet bereikt.

Metropoolregio Eindhoven begeleidt aanvragen voor de SIR-regeling 2023

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven in deze uitdagende tijden van toenemende personeelstekorten en grondstofprijzen te ondersteunen, heeft de Provincie Noord-Brabant de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Op 1 februari 2023 gaat de regeling voor de tweede keer open. Vanaf 2023 mag de regio Zuidoost-Brabant voor het eerst ook deelnemen aan deze regeling.

Voor wie en waarvoor?

Deze Stimulering van Innovatie in de Regio-regeling moet de drempel om te innoveren verlagen en is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups in een groot aantal economische sectoren in de regio Zuidoost-Brabant.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovatie-initiatieven van zowel gevestigde mbk-ondernemers als innovatieve startups in de vroegste fase van de ontwikkeling. Op deze manier biedt de SIR juist deze ondernemingen nieuwe perspectieven.

Bedragen

Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 45.000. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van € 15.000.

Wil je subsidie aanvragen: neem contact op.

Ben je een gevestigde mkb-er of innovatieve starter uit Zuidoost-Brabant en wil je SIR-subsidie aanvragen? Neem contact op met Bas Luijten, zie hieronder. Hij informeert je graag over de overeenkomsten en verschillen met het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven.

Meer informatie nodig over de regeling?

Op de website van de Provincie Noord-Brabant is meer informatie over de regeling te vinden:

- over de regeling voor gevestigd MKB;

- over de regeling voor innovatieve startups;

- de algemene subsidieverordening van de provincie Noord-Brabant.

Contact:

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager 0402594596 b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl