Officiële Publicaties

De Metropoolregio Eindhoven heeft een eigen elektronisch publicatieblad. Voor de bekendmaking van verordeningen en andere besluiten van algemene strekking maakt de Metropoolregio gebruik van het Decentraal Regelgeving Platform (DROP). De bekendmakingen van deze besluiten zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Gemeenschappelijke regeling

Een link naar onze Gemeenschappelijke Regeling vindt u hier

 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en  Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Hiermee is in de  Metropoolregio Eindhoven gekozen voor een nieuwe manier van samenwerken. 


 

 

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn