Officiële Publicaties

De Metropoolregio Eindhoven heeft een eigen elektronisch publicatieblad. Voor de bekendmaking van verordeningen en andere besluiten van algemene strekking maakt de Metropoolregio gebruik van het Decentraal Regelgeving Platform (DROP). De bekendmakingen van deze besluiten zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Gemeenschappelijke regeling

Een link naar onze Gemeenschappelijke Regeling vindt u hier

 

Nieuw Samenwerkingsakkoord vastgesteld

Op 12 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vrijgegeven voor zienswijzen door de 21 gemeenten. Lees hier het persbericht. Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 wordt de nieuwe Regionale Agenda.

 

En op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vastgesteld.

 

Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019

Een link naar het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019 vindt u hier.

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn