Publicaties

Officiële Publicaties

De Metropoolregio Eindhoven heeft een eigen elektronisch publicatieblad. Voor de bekendmaking van verordeningen en andere besluiten van algemene strekking maakt de Metropoolregio gebruik van het Decentraal Regelgeving Platform (DROP). De bekendmakingen van deze besluiten zijn te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Samenwerkingsakkoord 2023-2026

Het Samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 is op 1 maart 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Lees hier het Samenwerkingsakkoord (PDF) en de aanbiedingsbrief (PDF). En lees meer over de voorbereiding op het samenwerkingsakkoord op deze aparte pagina.

Gemeenschappelijke regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (pdf) en het Statuut Overlegorganen (pdf) zijn de basis van de MRE-samenwerking.