Publicaties

Officiële Publicaties

De Metropoolregio Eindhoven heeft een eigen elektronisch publicatieblad. Voor de bekendmaking van verordeningen en andere besluiten van algemene strekking maakt de Metropoolregio gebruik van het Decentraal Regelgeving Platform (DROP). De bekendmakingen van deze besluiten zijn te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (pdf) vastgesteld. Hiermee heeft de Metropoolregio Eindhoven gekozen voor een nieuwe manier van samenwerken.

De Gemeenschappelijke Regeling (pdf) en het Statuut Overlegorganen (pdf) zijn op basis daarvan aangepast.

Gulbergen

De Metropoolregio Eindhoven is voornemens een aantal stroken grond te verkopen aan de gemeente Helmond ten behoeve van de aanleg van een snelfietspad.
Daarnaast heeft de MRE het voornemen een stuk te grond te verkopen aan de Stichting het Brabants Landschap om het om te vormen naar nieuwe natuur.

Verkoop grond t.b.v. snelfietspad

Verkoop grond aan Stichting het Brabants Landschap