Publicaties

Officiële Publicaties

De Metropoolregio Eindhoven heeft een eigen elektronisch publicatieblad. Voor de bekendmaking van verordeningen en andere besluiten van algemene strekking maakt de Metropoolregio gebruik van het Decentraal Regelgeving Platform (DROP). De bekendmakingen van deze besluiten zijn te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (pdf) en Statuut Overlegorganen 2019 (pdf) vastgesteld. Hiermee is in de Metropoolregio Eindhoven gekozen voor een nieuwe manier van samenwerken.

De Gemeenschappelijke Regeling (pdf) hebben we nog niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en we op basis daarvan de Gemeenschappelijke Regeling zullen actualiseren.