Calendar

Masterclass: Mobiliteit

Data informatie:

02 jun. 2021, 19:00 | 19:00 - 20:00 uur

Mobiliteit

Uit onderzoek is gebleken dat de mens gebaat is bij ruim een uur mobiliteit per dag. Door de technische vooruitgang zijn we afgelopen jaren niet korter gaan reizen om ons doel te bereiken, maar zijn we vooral veel verder gelegen doelen gaan bereizen in dezelfde tijd. De actieradius van een gemiddeld mens is inmiddels gegroeid naar tientallen kilometers per dag en blijft maar stijgen. Ook als we nergens heen hoeven, neigen we graag een uur onderweg te zijn, zo blijkt uit de toegenomen behoefte aan het wandelen of fietsen als compensatie voor het gemiste woon-werkverkeer tijdens de coronacrisis. Mobiliteit is niet alleen een middel om van A naar B te reizen maar ook een doel op zich.

Maar al die mobiliteit heeft ook een keerzijde, denk aan files, geluidoverlast, horizonvervuiling door geparkeerde auto’s op straat en ongelukken.

Stoppen met mobiliteit is geen optie. Het mobiliteitsnetwerk is cruciaal voor de bereikbaarheid van onze regio en de werklocaties binnen onze regio, en beïnvloedt daarmee direct de economie in de regio en de welvaart van bedrijven en inwoners.

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat onze regio een fijne regio blijft om in te wonen en werken, zowel in de stad als in het landelijk gebied? Welke trends en ontwikkelingen zijn er waar we rekening mee moeten houden? Wat voor mobiliteitsopgaven komen hieruit voort waar wij als regio op in moeten spelen? En wat kunnen we als gemeenten apart, of samen als regio daarin voor elkaar krijgen?

Tijdens de Masterclass op 2 juni zal Carlo van de Weijer hierover vertellen.

De masterclass duurt 1 uur en wordt digitaal georganiseerd op woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Ook is er ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat.

Na deze masterclass zullen de komende maanden de volgende onderwerpen nog aan bod komen in een masterclass: klimaat, stad-land, Brede Welvaart en Economie. Lees meer over het programma van de Masterclasses in 2021. https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/masterclass