Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionaal Platform 12 april 2017: Nationale Actieagenda Brainport

Op 6 april werd de Nationale Actieagenda Brainport aangeboden in de Den Haag. Regio, provincie en rijk zijn samen opgetrokken in de totstandkoming van agenda. Tijd om in het Regionaal Platform terug en voorruit te blikken.

Regionaal Platform 12 april 2017: Economische clusters

Hoe kunnen wij u als bestuurders tools bieden om ondernemers in gemeenten aan te laten sluiten bij de economische clusters in onze regio? Deze vraag stond centraal tijdens het Regionaal Platform in de werksessie economische clusters. Staf Depla gaf de aftrap door aan te geven dat clusters voor onze regio een belangrijke drager zijn voor innovatie en verdienvermogen. Vraag die centraal staat, welke rol spelen gemeenten in regionale clusterontwikkeling?

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 2018

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud.

Leisure Ontwikkel Fonds biedt kansen voor regionale ondernemers

De Metropoolregio Eindhoven neemt deel aan het provinciale Leisure Ontwikkel Fonds. Dit fonds, een initiatief van Midpoint Brabant, Efteling, Libéma en de provincie, is gericht op versterking van het lokale leisureaanbod met internationale potentie.

Bijeenkomst Ruimte voor Energie #3: eindakkoord en start tegelijkertijd

De energie die we hier gebruiken, halen we voor pakweg 97% van buiten onze regio. Doorvertaling van de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat we alle benodigde energie in de regio zelf opwekken. Kunnen we dat eigenlijk wel? En wat is daarvoor nodig?

Integrale Strategie Ruimte naar 21 colleges gestuurd

De concept Integrale Strategie Ruimte is vrijgegeven en naar de 21 colleges van B&W in de regio gestuurd. In de Ruimtelijke Strategie beschrijven de 21 regiogemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen.

Verslag van de bijeenkomst 'Maak een punt met je leeftijd!'

Van de bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt van Metropoolregio Eindhoven op 18 januari 2017 "Maak een punt met je leeftijd!" Er is een filmpje gemaakt:

Onderzoek naar de toekomst van de Zuidoost-Brabantse stads- en dorpscentra.

In het kader van deze bijeenkomst “Op weg naar Vitale Centra”  houden de Metropoolregio Eindhoven en Fontys Hogescholen een onderzoek naar de toekomst van de Zuidoost-Brabantse stads- en dorpscentra. Ik wil jullie van harte uitnodigen je mening over dit onderwerp te geven.

Woord van de vicevoorzitter van de Raadstafel21: De werkplaatsen op stoom

Als Raadstafel21 zijn we onlangs bijgepraat over de Regionale Ruimtelijke Strategie, de Regionale Agenda Wonen en de gesprekstafel Duurzaamheid. Onderwerpen die ook terugkomen tijdens de raadsledenbijeenkomst van 5 april a.s. Het belooft een volle agenda te worden, maar dat doet goed. Het is namelijk het resultaat van de werkplaatsen en wat we samen als regio weten te bereiken, dat ons als regio succesvol maakt. Zoals we ook kunnen teruglezen in het Werkprogramma 2017 zitten ook de andere werkplaatsen niet stil. Er gebeurt dus heel wat binnen onze regio. 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn