Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Woord van de voorzitter van de Raadstafel21: Waar te beginnen met de renovatie

Inmiddels zijn de bevindingen van onderzoeksbureau Berenschot over de eerste twee jaar van ons samenwerkingsverband bekend. De conclusies zijn niet mals: "los zand" was een van de bevindingen.

Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Op de tot nu heetste dag van het jaar kwam afgelopen 22 juni een grote groep stakeholders op het gebied van wonen bij elkaar in het kantoor van Woonbedijf voor de Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij nog meer dan voorheen betrokken. Daarnaast wordt de manier waarop de gemeenten nu samenwerken - in een wirwar aan overleggen - aangepast. Dit adviseert het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport van adviesbureau Berenschot waar de Metropoolregio zelf opdracht toe heeft gegeven.

E-Trucks Europe ontwikkelt met subsidie van het Stimuleringsfonds eerste vuilniswagen op waterstof

Met subsidie van het Stimuleringsfonds en de provincie Noord-Brabant ontwikkelde E-Trucks Europe uit Westerhoven haar prototype waterstof-elektrische vuilniswagen door.

Regionale Ontwikkeldagen in Zuidoost-Brabant

In juni 2017 vindt er in elke Brabantse regio een integrale bestuurlijke bijeenkomst plaats voor de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ontwikkeling en van Mobiliteit van alle gemeenten en de provincie

Klimaatadaptatie in de regio

Afgelopen jaar hebben we de gevolgen van de verandering van het klimaat ondervonden. Een hoosbui trok over de regio. De schade door de wateroverlast en de hagelbuiten was enorm. In het kader van de Integrale Strategie Ruimte is voor de regio een stresstest uitgevoerd.

Metropoolregio Eindhoven verzorgde een workshop op het OmgevingslabXL  

In het OmgevingslabXL op maandag 15 mei jl. is de provincie in gesprek met de omgeving gegaan over de hoofddoelen van de aanstaande provinciale omgevingsvisie. De Metropoolregio heeft een bijdrage aan deze dag geleverd.

Regionaal Platform 12 april 2017: Nationale Actieagenda Brainport

Op 6 april werd de Nationale Actieagenda Brainport aangeboden in de Den Haag. Regio, provincie en rijk zijn samen opgetrokken in de totstandkoming van agenda. Tijd om in het Regionaal Platform terug en voorruit te blikken.

Regionaal Platform 12 april 2017: Economische clusters

Hoe kunnen wij u als bestuurders tools bieden om ondernemers in gemeenten aan te laten sluiten bij de economische clusters in onze regio? Deze vraag stond centraal tijdens het Regionaal Platform in de werksessie economische clusters. Staf Depla gaf de aftrap door aan te geven dat clusters voor onze regio een belangrijke drager zijn voor innovatie en verdienvermogen. Vraag die centraal staat, welke rol spelen gemeenten in regionale clusterontwikkeling?

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 2018

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn