Subsidie

Regio Deal Thuis in Brainport

Op 31 oktober jl. hebben we als Metropoolregio Eindhoven de aanvraag voor onze Regio Deal ‘Thuis in Brainport’ ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de 5e tranche van de Regio Deals. Deze aanvraag is tot stand gekomen dankzij de grote betrokkenheid en actieve inzet van alle 21 gemeenten, maar ook van tal van maatschappelijke partners in de regio.

De Regio Deals van het Rijk zijn bedoeld om de Brede Welvaart in regio’s te versterken.

Wij vragen deze Regio Deal aan bij het ministerie van BZK om een aantal sociaal-maatschappelijke effecten van de schaalsprong samen aan te kunnen pakken. Deze zijn uitgewerkt in 3 interventielijnen:

  • Sociale samenhang
  • Competentieontwikkeling & basisvaardigheden
  • Leefbaarheid in centrumsteden en in het landelijk gebied.

In totaal vragen we hiervoor een bijdrage van het Rijk van € 40 miljoen. Ook veel andere regio’s in Nederland hebben een aanvraag ingediend. Het is dus echt afwachten of en zoja hoeveel middelen we toegekend krijgen.

De procedure voor een Regio Dealaanvraag bestaat uit 2 fasen: een indienings- en dealmakingsfase. We zitten nu in de indieningsfase. Over deze 1e fase verwachten we in februari uitsluitsel van het Rijk. Daarna worden in de 2e fase de concrete projecten onder de drie interventielijnen gekozen en uitgewerkt met het Rijk. Deze dealmakingfase loopt tot eind 2024.

Ondertussen zitten we in de regio niet stil. In totaal zijn er 36 projectvoorstellen aangeleverd, waarvan er nu 30 verder uitgewerkt worden. Dit houdt in dat voor 1 december as. onderbouwing moet worden aangeleverd bij de MRE op inhoud (bijvoorbeeld impact en relevantie), maar ook voor de cofinanciering (minimaal 50%).

Bij een eventuele toekenning van het Rijk in februari neemt het Dagelijks Bestuur, na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Economie, het besluit over de projectenlijst waarmee we de dealmakingfase in willen gaan met het Rijk. Bij een positief bericht vanuit het Rijk in februari kunnen we dan ook snel aan de slag om de deal met het Rijk verder invulling te geven. Eind 2024 wordt de definitieve deal gesloten en kunnen de projecten van start.