Actueel

€ 20 miljoen voor de regio Zuidoost-Brabant uit Regio Deal

Goede start voor het programma ‘Thuis in Brainport’ en de regionale brede welvaart.

Vrijdag 9 februari 2024 is door het Ministerie van BZK bekendgemaakt dat voor de regio Zuidoost-Brabant € 20 miljoen is gereserveerd vanuit Regiodeals 5e tranche voor het regionale programma ‘Thuis in Brainport’. Dit is een grote stimulans voor het werk aan de sociaalmaatschappelijke opgaven en brede welvaart in de hele regio. En laat zien dat het Rijk ook het belang onderschrijft om gezamenlijk te investeren in de maatschappelijke opgaven die gepaard gaan met de (economische) groei in Brainport Eindhoven.

Thuis in Brainport

Wethouder Stijn Steenbakkers: “Echte groei betekent niet alleen economische vooruitgang, maar ook een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen, er voldoende voorzieningen zijn en mensen verbonden zijn met elkaar. Brede welvaart dus. De reservering van € 20 miljoen uit de Regio Deal is daarom cruciaal voor de uitdagingen waar onze regio voor staat. Hiermee kunnen we belangrijke stappen zetten in projecten die de leefbaarheid, voorzieningen, basisvaardigheden en sociale cohesie versterken. Deze financiële impuls maakt ook miljoenen aan investeringen in de regio los en is daarmee prachtig nieuws voor de 21 gemeenten in Brainport Eindhoven en benadrukt opnieuw de goede samenwerking met het Rijk.”

‘Thuis in Brainport’ is een gezamenlijk programma wat is opgesteld door de MRE in samenwerking met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, maatschappelijke organisaties en overige stakeholders. Aan het begin van het proces is een brede uitvraag gedaan om de belangrijkste knelpunten te signaleren. Deze knelpunten zijn de basis geworden voor de uitwerking van de drie programmalijnen: Sociale samenhang, competentieontwikkeling & Basisvaardigheden en Leefbaarheid. De drie programmalijnen zijn los van elkaar uitgewerkt maar zijn integraal met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Next Step: Dealmaking

De volgende stap in het Regio Deal proces is de dealmakingsfase. Tijdens deze fase gaan de regio en het Ministerie van BZK samen in gesprek over het programma “Thuis in Brainport’ om uiteindelijk te komen tot een financiële verdeling binnen het programma en de projectenlijst waar alle partijen zich in kunnen vinden. Naar verwachting is er rond de zomer meer duidelijkheid over de uitkomsten van deze dealmakingsfase en daarmee de inhoud van het definitieve programma.

Vijfde tranche Regiodeals

Voor de Regiodeals 5e tranche zijn landelijk in totaal 29 aanvragen ingediend. Voor deze tranche was in totaal € 384,6 miljoen beschikbaar. Vandaag zijn is voor 22 een budget gereserveerd. We hebben met onze aanvraag een bedrag van € 40 miljoen aangevraagd, en zijn gezien het aantal ingediende voorstellen zeer tevreden met de reservering die wij hebben mogen ontvangen.