Nieuwsbrief

De metropoolregio smaakt naar meer!

Dit voorjaar hebben het Pon&Telos en BRO een essay uitgebracht getiteld: De Metropoolregio smaakt naar meer! Het essay is bedoeld als inspiratiebron voor bestuurders en beleidsmakers. En het is ook een inspiratiebron gebleken voor Gijsbert van Es van het NRC.

Lees hier het artikel dat Gijsbert van Es schreef in het NRC over de voedsel in Nederland.

Essay

De metropoolregio smaakt naar meer! We staan aan de vooravond van een grote verandering in de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Steeds meer mensen zien in dat we toe moeten naar een duurzamere wijze van voedselproductie en -consumptie; een die gezonder voedsel oplevert voor burgers, een eerlijker inkomen voor boeren geeft, minder impact op het milieu heeft en een aantrekkelijker landschap creëert. Wat kunnen we op regionale schaal doen om deze omslag te bevorderen?

Lees hier het hele artikel over het essay.