Subsidie

De 100ste aanvraag Adviesregeling Digitalisering

Vorig jaar is in verband met de Regionale Corona Herstelaanpak de Adviesregeling Digitalisering MKB opgezet. En voor het einde van 2021 is de 100ste aanvraag hiervoor binnen gekomen.

Vanuit de regeling wordt een éénmalige bijdrage van max € 1.000 gegeven aan MKB-bedrijven voor het inwinnen van digitaliseringsadvies bij een expert gericht op het bevorderen van digitalisering.

Er is financiering voor 150 aanvragen. Dus: zit u ook met een vraag op het gebied van digitalisering? Maak dan gebruik van de Adviesregeling Digitalisering.

De regeling is opgezet om in deze moeilijke tijd ondernemers te helpen innoveren, en blijkbaar durven veel MKB-ers juist nu de stap zetten om te investeren in digitalisering. De subsidies landen in de hele regio, bij een diversiteit aan bedrijven, en zelfs veel ingehuurde experts komen uit de regio. Daarmee geeft de Adviesregeling Digitalisering heel concreet een impuls aan het regiobreed versterken van de economie.

Lees meer over de Adviesregeling Digitalisering op de pagina op de website.